24JEWISH |The Jews in the Czech Republic Part 1 | The T h e m e |  “הנושא” | “Le Thème” |”Предме” | “el tema” | Great Videos Selection

 

Section Jewish Torah Insights Channel Shiurim, Chanukah language hebrew,french,english,spanish,german,russian, the Jewish Woman,YOUTH/TEENS SHIURIM & COMMENTARIES

thetheme1

24JEWISH|Azerbaijan| The Theme |  “הנושא” | “Le Thème” |”Предме” | “el tema” | videos and feeds

24JEWISH |M o r o c c a n J e w s Part 1 | The T h e m e |  “הנושא” | “Le Thème” |”Предме” | “el tema” | videos and feeds

24JEWISH |A m e r i c a n J e w s Part 1: USA JEWISH MUSEUMS | The T h e m e |  “הנושא” | “Le Thème” |”Предме” | “el tema” | Great Videos Selection

24JEWISH |Bukharan Jews Part 1 | The T h e m e |  “הנושא” | “Le Thème” |”Предме” | “el tema” | Great Videos Selection

24JEWISH |Ethiopian Jews in Israel Part 1 | The T h e m e |  “הנושא” | “Le Thème” |”Предме” | “el tema” | Great Videos Selection

24JEWISH |Yemenite Jews in Israel Part 1 | The T h e m e |  “הנושא” | “Le Thème” |”Предме” | “el tema” | Great Videos Selection

24JEWISH |The Jews in the Czech Republic Part 1 | The T h e m e |  “הנושא” | “Le Thème” |”Предме” | “el tema” | Great Videos Selection

 

This page will be updated more often !!

Get involved!

Send us your photos or videos: LEAVE A REPLY !

Czech Jews2

Rabbi Loew

Jewish Concert in Prague, Czech Republic, celebrating Rabbi Loew.

Czech JewsHistory of the Jews in the Czech Republic

From Wikipedia,

 

Jews in Bohemia, today’s Czech Republic, are predominantly Ashkenazic Jews, and the current Jewish population is only a fraction of the pre-WWII Czechoslovakia’s Jewish population. As of 2005, there were approximately 4,000 Jews living in the Czech Republic.[4] There are ten small Jewish communities all around the country (seven in Bohemia and three in Moravia). The umbrella organisation for the Jewish communities in the country is the Federation of Jewish Communities (FŽO). Services have been held inPrague and some other cities. ,,,,,,  From Wikipedia,

History of the Jews in Prague

From Wikipedia  The 16th century began the Jewish Renaissance in Prague. Prague nobility in 1501 allowed for an open atmosphere of economic activity.[1] Yet during the Habsburg reign, the Jewish people were expelled twice in 1542 and 1561.[2] Each time they returned to prosper even more. From 1564-1612, the reigns of Maximilian and Rudolf II were “golden ages” for the Jews in Prague. In the early 18th century, the Jews accounted for about one fourth of Prague’s population. More Jewish people lived in Prague than anywhere else in the world. This “golden age” ended with Empress Maria Theresa abdicating the throne, and expelling the Jews once again.[3]

File:Jewish Synagogue in Prague Czech Rep.jpgThe Jewish Quarter and ghetto

Jewish Ceremonial hall (Obřadní síň) in U starého hřbitova Street, Prague

There was no legal transition from the Jewish Quarter to the ghetto. It was unstated but understood. Known as Židovské město in Czech(and later Judenstadt in German), the ghetto was the center of Jewish mysticism,,,,,,

Old Jewish cemetery

The Old Jewish Cemetery, one of the oldest Jewish cemetery in Europe, (the oldest is in Worms from the 11th century) opened in 1439 and closed in 1787. The cemetery is located on a small plot of land between the Pinkas Synagogue and the Klausen Synagogue.[citation needed] During the four hundred plus years that the cemetery was active, about 200, 000 Jewish people from the ghetto were buried there. Because the cemetery was only capable of holding around ten percent of the amount of Jews buried there,,,,,,,,,

The synagogues

English: The Jewish Town Hall (Židovská radnice) is currently home to the Federation of Jews Religious Communities in Bohemia and Moravia and the Jews Religious community in Prague. It was created out of the revamp given to the original town hall of Maisel, a contemporary of Rabbi Löw and a man of inordinate wealth and discriminating taste. It was erected by builder Pankras Roder in the late 1500s. The late Baroque remodelling was carried out by the architect Josef Schleisinger in 1763. The Hebrew clock is the one on the roof just below a regular clock. The Hebrew clock has numbers in Hebrew and runs backwards. At the bottom of the photograph, you can see the roof top of the Old-New Synagogue.  From Wikipedia  

During the Renaissance in Prague, four major Jewish synagogues were built and completed. The Pinkas Synagogue served the people of Prague, beginning in 1479. It showcased Renaissance design, throughout its architecture.[9] Franz Kafka, a famous writer of the time, attended services there.[10] The synagogue resided in a flood zone, which caused a myriad of damage,,,,,,,,,,,,,,,

Flags of the Jews of Prague

Charles IV gave the Jews of Prague the honour of a flag in 1357. The red flag includes a yellow Magen David (Star of David), often considered to be the first use of a Magen David to represent a Jewish community.,,,,,, From Wikipedia  

 

breakingnewsNEWSnet

Opening of the Maharal Institute in Prague

A program, in Czech, about the new Maharal Institute in Prague. The moderator interviews Rabbi Manis Barash of Chabad Prague and Rabbi Yona Metzger the Ashkenazi Chief Rabbi of Israel. https://www.youtube.com/watch?v=ZBMUxKZcxcY&list=UUR4NA2Yplg_aDJPJ4T_nOkg

The moderator interviews Rabbi Manis Barash of Chabad Prague and Professor Alexander Fried. I

Prague Light Festival opens in style: Czech capital city playing host to over 30 light artists

breakingnewsmusicnet

Židé Žid

23.07.2013
Židé jsou semitským národem pocházejícím z oblasti Blízkého východu. Kromě označení Židé jsou nazýváni též jako Izrael nebo Synové Izraele, Izraelité Občas se pro Židy používá i označení Hebrejové či Hebrejci Během 3 000 let se Židé ze své pravlasti — Izraele — rozšířili do celého světa. Kromě národnostně-etnické skupiny tvoří Židé i skupinu náboženskou. Pokud se píše s velkým prvním písmenem, označuje slovo Žid příslušníka židovského národa, tedy Žida v etnickém slova smyslu, zatímco žid je příslušníkem židovského náboženství. Oba významy se do velké míry překrývají, protože židovské náboženství bylo původně náboženstvím národním a bylo jedním z určujících rysů příslušnosti k židovskému národu. Dalšími národními rysy bylo území státu Izraele a Palestiny a jazyk. Slovo „Žid” přešlo do češtiny pravděpodobně z italského Giudeo. Kdo je Žid Etnický Žid. Ve starověku byli Židé vždy považováni za národ a na jejich náboženství nebyl kladen žádný zvláštní důraz. Změna přišla v poexilním období, zvláště pak během řecké a římské nadvlády, kdy začalo být židovství považováno za samostatné náboženství, jehož hlavním nositelem je národ – Židé. Halachický žid Žid a žid nemusí být vždy jedno a totéž. Zatímco „etnickým Židem” je nutné se narodit, židem podle židovského náboženského práva – halachy – je možné se narodit i stát. Tzv. halachickým židem je každý, kdo:
se narodil židovské matce, která sama byla halachickou židovkou (židovství se dědí matrilineárně, nikoli patrilineárně, jako je tomu např. u islámu)
každý, kdo podstoupil předepsaným způsobem gijur a konvertoval k judaismu. Konvertita je rovněž i státem Izrael uznán za člověka, kterému náleží právo návratu.
Z této definice vyplývá, že člověk, který měl např. židovského dědečka, je sice považován za Žida státem Izrael, nicméně není již považován za žida z náboženského hlediska – není započítáván do minjanu, není vyvoláván k Tóře a jeho náboženský status je stejný jako u jakéhokoli jinověrce.
Většina náboženských (věřících) židů nepovažuje „nehalachické židy” vůbec za židy a „etnický” charakter židovství víceméně neuznávají, rozhodující je pro ně halacha. Některé malé skupiny ultraortodoxních židů nejenže neuznávají nehalachické židy, ale neuznávají ani konvertity jako plnoprávné židy. Tato praxe je ovšem spíše výjimkou potvrzující pravidlo. Je známo, že v rámci určitých skupin židovské populace se vyskytují některé genetické choroby nadprůměrně často. Příčina tohoto jevu není jasná, ale vliv mohl mít genetický drift způsobený inbreedingem v izolovaných židovských populacích.

Cantor Marcel Loránd: Synagogue Chants

27.12.2013
Vocalists: Cantor Marcel Loránd, Alexander Kovács, and Jenö Kohn. Album: Synagogue Chants. Supraphone (1996). Recorded in the Domovina Studio, Prague, in the years 1956 and 1960.
0:00] Shema Yisruel (Hear, O Israel)
[3:56] Elohai Neshumu (O, My God, the Soul With Which Thou Didst Endow Me Is Pure)
[7:49] Kol Nedrei (Prayer recited at the beginning of Yom Kippur evening service)
[13:30] Mi Soid Khakhomim Unvoyim
[20:54] Leil Shimurim (Prayer commemorating the night God brought the Israelites from out of Egypt)
[23:21] Mekimi Meofor Dol (Chanted during the Shalosh Regalim holiday)
[26:46] Avinu Malkeinu (Our Father, Our King)
[33:23] Mimkoiyimkhu Malkeinu (From Thy Heavenly Abode, Reveal Thyself, O Our King)
[37:27] Leil Oyerkh Din
[43:08] Unesane Toy

Popular Marcel Lorand Videos

 

 

breakingnewsLifenet

Rabbi Ephraim Wachsman – Pshevorsk Rebbe – Skverer Rebbe – Jeboo Dayan at Citi Field

Menorah Lighting 2008 in Prague

Menorah Lighting in Prague

breakingnewsCommunitynet

Prague’s Jewish Town

28.09.2011
Oldest synagogue in Europe (1,000+ years). Only time filming ever allowed inside the synagogue. Documentary, traditions, holidays. Broadcast on Czech Television and award winner at Moscow Film Festival. Georgi Ivanov (screenplay, director) and Richard Korbut (cinematographers) (In Czech, English, German)

Prague Travel: The Spanish Synagogue in the Jewish Quarter

Jewish Prague – April 2012

Old Jewish Quarter Josefov

Prague’s Jewish Town (Part 1)

Prague’s Jewish Town (Part 2)

My Synagogue is in Prague: Picturing Mark Podwal

12.05.2013
Mark Podwal may have been best known initially for his drawings on The New York Times OP-ED page. In addition, he is the author and illustrator of numerous books. Most – Podwal’s own as well as those he has illustrated for others – typically focus on Jewish legend, history and tradition. His art is represented in the collections of the Metropolitan Museum of Art, the Victoria and Albert Museum, the Israel Museum and the Library of Congress, among many others.

Beyond his works on paper, Podwal’s artistry has been employed in an array of diverse projects, including designing new embroidered textiles for Prague’s seven hundred year old synagogue, the Altneuschul. In 1996, the French government named Podwal an Officer of the Order of Arts and Letters and in 2011, he received the Jewish Cultural Achievement Award from the Foundation for Jewish Culture.

Prague’s Jewish Town

Oldest synagogue in Europe (1,000+ years). Only time filming ever allowed inside the synagogue. Documentary, traditions, holidays. Broadcast on Czech Television and award winner at Moscow Film Festival. Georgi Ivanov (screenplay, director) and Richard Korbut (cinematographers) (In Czech, English, German)

Inside the Spanish Synagogue (Španělská synagoga) Prague, Czech Republic

The Spanish Synagogue (Hebrew: בית הכנסת הספרדי‎, Czech: Španělská synagoga, German: Spanische Synagoge) is a Moorish Revival synagogue built in Prague in 1868 to the design of Vojtěch Ignátz Ullmann.

Darius Mihaud: Service Sacré op.279 (1947)

27.06.2011
Darius Milhaud (1892-1974): Service Sacré pour le samedi matin op.279 (1947), avec prières additionelles pour le vendredi soir (1947/1950), scritto per il tempio Emanu-El di San Francisco — Yaron Windmueller, baritono; Rabbi Rodney Mariner, voce recitante — Prague Philharmonic Choir e Czech Philharmonic Orchestra diretti da Gerard Schwarz —

Parte I
I. Ma Tovu
II. Bar’khu and Sh’ma
III. V’ahavta
IV. Mi Khamokha (I)
V. Tzur Yisrael
VI. Eternal is Thy power
VII. K’dusha

Parte II
VIII. Prayer and Response
IX. Silent Prayer and Yihyu L’ratzon

Parte III
X. S’u Sh’arim
XI. Taking the Scroll from the Ark
XII. Returning the Scroll to the Ark
XIII. The Law of the Lord is Perfect
XIV. Etz Ḥayyim

Parte IV
XV. Adoration
XVI. Va’anaḥnu
XVII. Universal Prayer
XVIII. Spoken Kaddish
XVIII bis. Sung Kaddish
XIX. Adon Olam
XX. Benediction

Le Vendredi soir (Friday Evening)
XXI. L’kha Dodi
XXII. Mi Khamokha (II)
XXIII. V’sham’ru
XXIV. Eloheinu Velohei Avoteinu R’tze
XXV. Yism’ḥu

breakingnewsculturenetb

Alex Bershadsky – Ma’oz Tzur Live @ The Spanish Synagogue

18.12.2014
Light Of Understanding 2014 // Koncert Světlo porozumění 2014
Spanish synagogue, The Jewish museum of Prague.

TATELOSHN טאַטעלאָשן

18.03.2014
1. Rededication of Ckyne Synagogue, Czech Republic. Solemn concert, October 5th, 2013

2. Concert in the Rabas Gallery (former baroque synagogue), Rakovnik, Czech Republic, December 12th 2013

JEWorld Music played by TATELOSHN (Prague, Czech Republic):

Cantor Michal Forst – singing, leader
Viktor Bytchek – bayan (chromatic button accordion)
Borisav Prelic – guitar (1.)
Petar Veljkovic – guitar (2., guest)
Michal Kostiuk – clarinet
Stepan Kaniak – violin, cajon
Yana Lyodyna – piano
Jan Korinek – double bass

Sound & Video Editing: Borisav Prelic 2014

http://www.tateloshn.cz
http://michalforst.cz

2013-2014 Tateloshn. All rights reserved.

AHAVAT OLAM אהבת עולם Cantor Michal Foršt & The Prague Philharmonic Male Quartet

09.03.2011
Cantor Michal Foršt — tenor
&
The Prague Philharmonic Male Quartet
Viktor Bytchek — 1st tenor, artistic leader
Bohumil Sládeček — 2nd tenor
Tomáš Hanzl — barytone
Michal Krůšek – basso

AHAVAT OLAM

Ahavat olam beit Yisra’el amcha ahavta,
Torah umitzvot chukim
umishpatim otanu limad’ta.

Al ken Adonai Eloheinu
b’shochveinu
uv’kumeinu
nasi’ach b’chukecha,
venis’mach b’divrei torat’cha
uv’mitzvotecha le’olam va’ed.

Ki hem chayeinu ve’orach yameinu
uvahem neh’geh yomam valaila.
Ve’ahavatcha
al tasir mimenu le’olamim,
Baruch ata Adonai,
ohev amo Yisrael. ETERNAL LOVE

Eternal love for Your people, House of Israel,
Torah and Mitzvot, laws
and precepts have You taught us.

Therefore, 0 God,
when we lie down
and when we rise up,
we will meditate on Your laws
and rejoice in Your Torah
and Mitzvot for ever.

Day and night we will reflect on them,
for they are our life and the length of our days.
Then Your love
shall never depart from our hearts,
Blessed art Thou Lord,
who loves his nation Israel.

VEHI SHEAMDA — PETER GYORI, PG PROJECT

Ve Hisheamda beautiful must see וְהִיא שֶעָמְדָה Peter Gyori Spanish synagogue in Prague

29.11.2013
Peter Gyori, Robert Fischmann, Betty Vomáčková, Otta Hejnic

Project Concert Light of Understanding at the beautiful Spanish synagogue, which is a part of the famous Jewish Museum in Prague, Czech republic is bringing various musicians representing different genre of music from classical, Jazz, rock, alternative on one stage. The concert is played simultaneously at the Spanish synagogue and nearby Church of Holy Ghost.
This unique ecumenical event, which connects people of different origin, nationalities and religions through ART takes place once a year since 2005 in Prague , Czech republic.
This is unprepared spontaneous performance by musicians is a fragment of the 20 minute piece composed for this project in year 2012 with the whole symphony orchestra, Flamenco, Kathak and Jazz quartet .

Hadar Noiberg Trio at the Spanish Sunagogue in Prague- European Tour 2010

3.01.2011
Concert at the Spanish Synagogue in Prague, as a part of the Light of Understanding event with the presence of the Israeli ambassador and other Czech politicians. http://www.hadarnoiberg.com

Hadar Noiberg

Rain People: Rachel Shapira Project with Hadar Noiberg & Yael Deckelbaum 2
17.12.2014
A collaboration between flutist/composer Hadar Noiberg and poet/lyricist Rachel Shapira with special guest Yael Deckelbaum.

The first song in the video is an original composition by Noiberg with lyrics written to it by Rachel Shapira especially for the show.

The second show is one of Rachel’s greatest hits in Israel, ‘Nepal’.

breakingnews-jhistorynet

JEWISH HISTORY IN CZECH AND MORAVIA

Dějiny Židovského národa 1 díl Exodus

29.11.2013

Old Jewish Cemetery, Prague

breakingnewsinsightsnet

The Shelah ha-Kadosh (the holy Shelah)

28.03.2013
Isaiah Horovitz was born in Prague around 1565. His first teacher was his father, Avraham ben Shabtai Sheftel Horowitz, a notable scholar and author, and a disciple of Moses Isserles (Rema). Horowitz studied under Meir Lublin and Joshua Falk. He married Chaya, daughter of Abraham Moul, of Vienna, and was a wealthy and active philanthropist, supporting Torah study, especially in Jerusalem. In 1590, in Lublin, he participated in a meeting of the Council of Four Countries, and his signature is on a decree that condemns the purchase of rabbinic positions. In 1602, was appointed head of Beis Din in Austria, and in 1606 was appointed Rabbi of Frankfurt am Main. In 1614, after serving as rabbi in prominent cities in Europe, he left Frankfurt – following the Fettmilch uprising – and assumed the prestigious position of chief rabbi of Prague. In 1621, after the death of his wife, he moved to Palestine, was appointed rabbi of the Ashkenazic community in Jerusalem, and married Chava, daughter of R. Eleazer. In 1625, he was kidnapped and imprisoned, together with 15 other Jewish rabbis and scholars, by the Pasha (Ibn Faruh) and held for ransom. After 1626, Horowitz moved to Safed, erstwhile home of Kabbalah, and later died in Tiberias on March 24, 1630 (Nissan 11, 5390 on the Hebrew calendar).
In his many Kabbalistic, homiletic and halachic works, he stressed the joy in every action, and how one should convert the evil inclination into good, two concepts that influenced Jewish thought through to the eighteenth-century, and greatly influenced the development of the Chassidic movement.
Famous descendants of Isaiah Horowitz included Yaakov Yitzchak of Lublin, (Yaakov Yitzchak Horowitz; Hebrew: יעקב יצחק הורוביץ), known as “The Chozeh of Lublin” (Hebrew: החוזה מלובלין, The Seer of Lublin), the prominent Billiczer Rabbinical family of Szerencs, Hungary and the Dym family of Rabbis and communal leaders in Galicia

La biographie du Maharal de Prague – 613TV

Rav Daniel – Maharal of Prague’s Netivot Olams

Judah Loew ben Bezalel

From Wikipedia

Judah Loew ben Bezalel, alt. Loewe, Löwe, or Levai, (c. 1520 – 17 September 1609)[1] widely known to scholars of Judaism as the Maharal of Prague, or simply The MaHaRaL, the Hebrew acronym of the initials of “Moreinu Ha-Rav Loew,” (“Our Teacher, Rabbi Loew”) was an important Talmudic scholar, Jewish mystic, and philosopher who, for most of his life, served as a leadingrabbi in the cities of Mikulov in Moravia and Prague in Bohemia.

Within the world of Torah and Talmudic scholarship, he is known for his works on Jewish philosophy and Jewish mysticism and his work Gur Aryeh al HaTorah, a supercommentary on Rashi’s Torah commentary.

The Maharal is the subject of a nineteenth-century legend that he created The Golem of Prague, an animate being fashioned from clay.

Rabbi Loew is buried at the Old Jewish Cemetery, Prague in Josefov, where his grave and intact tombstone can still be visited. His descendants’ surnames include Loewy, Loeb, Lowy, Oppenheimer, Pfaelzer, Lowenstein and Keim.,,,From Wikipedia

 

breakingnewsrecipesnet

Honey Cake Recipe – Medovník – Czech Cookbook

14.03.2014
Ingredients: http://www.czechcookbook.com/?p=706
I don’t know anybody who doesn’t love honey cake 😀 Now you can make it on your own. Beware: Highly addictive. 😀
© Copyright Czech Cookbook
Please Ask the Rabbi about Kashrut

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.