JANUARY 13, 2016 BY 24JEWISH : 24Jewish Video Watch What Happens! COMPACT Jewish Daily News ! what´s happening today !

▶   ▶  ▶Whats New! JEWISH ACTUAL NEWS 

Arutz Sheva TV

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

24Jewish Watch What Happens ! 

PM Netanyahu at Taglit-Birthright Mega-Event
12.01.2016
דברי ראש הממשלה בנימין נתניהו באירוע השנתי של “תגלית” 
Prime Minister Benjamin Netanyahu’s speech at the Taglit-Birthright Israel​ annual Mega-event in Jerusalem

וידאו: עומר מירון, לע”מ
סאונד: איתמר בוטון, לע”מ

24Jewish Watch What Happens ! 

Deputy FM Tzipi Hotovely Brings Cadets to the Shomron
13.01.2016
http://www.israelnationalnews.com

24Jewish Watch What Happens ! 

Turkey and Saudi Arabia biggest threats to world peace – Sen. Black
 11.01.2016
In an interview with RT, Virginia state Senator Richard Black says that Saudi Arabia and Turkey are the two biggest threats to world. “It’s not Iran, it’s not Syria, it’s not any other country. It emanates from Saudi Arabia,” Black says, noting the prominence of the Islamic doctrine of Wahhabism. Meanwhile, Turkish President Erdogan intends to impose an absolute dictatorship, the senator says.

24Jewish Watch What Happens ! 

French jewish politician Alain Ghozland believed murder
 12.01.2016
The News – 01/12/2016

24Jewish Watch What Happens ! 

Office en mémoire de Alain Ghozland – #1
 12.01.2016
Office en mémoire de Alain Ghozland, au Centre Communautaire de Créteil, le 12/01/2016.

24Jewish Watch What Happens ! 

Office en mémoire de Alain Ghozland – #2
 12.01.2016
Office en mémoire de Alain Ghozland, au Centre Communautaire de Créteil, le 12/01/2016.

24Jewish Watch What Happens ! 

Office en mémoire de Alain Ghozland – #3
 12.01.2016
Office en mémoire de Alain Ghozland, au Centre Communautaire de Créteil, le 12/01/2016.
Discours de Albert Elharrar, Président de la Communauté de Créteil, et du Rav Sénior, Grand Rabbin de Créteil.

24Jewish Watch What Happens ! 

Les Palestiniens dénoncent Airbnb pour des annonces dans les implantations
Omar Barghouti, co-fondateur palestinien du BDS contre l’Etat hébreu, a estimé qu’ « Airbnb peut et doit immédiatement exclure toutes les colonies israéliennes de ses offres »
http://fr.timesofisrael.com/les-palestiniens-denoncent-airbnb-pour-des-annonces-dans-les-implantations/

Buyer beware Airbnb considers illegal West Bank settlements to be in Israel, gets backlash
12.01.2016
Airbnb has come under fire from Palestinian officials and activists for listing dozens of houses for rent in the illegal Israeli settlements of the West Bank. Critics accuse the website of profiting from stolen Palestinian land.
The US-based online service advertises hundreds of accommodations for tourists “in Israel” that are, in fact, situated in the West Bank, meaning potential clients will most probably not comprehend that they will be vacationing on illegally occupied land.

One such listing flagged by Al Jazeera that describes a three-bedroom rental home “15 minutes from Jerusalem” as “inspiring,” in reality offers accommodation in the West Bank settlement of Tekoa, which is now under Israeli military control. In accordance with the Oslo Accords, it should have been returned to the Palestinian Authority by 1999, but this never happened.

24Jewish Watch What Happens ! 

Human brains aren’t distinctly male or female, Israeli study shows
 16.12.2015  

24Jewish Watch What Happens ! 

Funding Research in the Humanities : Challenges and Opportunities | Ted Hewitt
 12.01.2016
Follow Van Leer Institute on Facebook – 
http://www.facebook.com/vanleer.institute/

Funding Research in the Humanities: Challenges and Opportunities

Monday ,23 November, 2015 to Tuesday ,24 November, 2015
Event Location: The Israel Academy of Sciences and Humanities and The Van Leer Jerusalem Institute

Ted Hewitt, SSHRC (Canada) and Brett Bobley, NEH (USA)
Open Access and Digital Humanities

For more information visit The event page – http://goo.gl/xUWlpf

24Jewish Watch What Happens ! 
‘MR. SINATRA ADORED ISRAEL, AND ISRAEL ADORED HIM BACK.’
The Chairman of the Board died 17 years ago today. In his centennial year, a tour of his deep-seated Zionism.

By Shalom Goldman http://www.tabletmag.com/jewish-arts-and-culture/music/190959/sinatra-israel

Frank Sinatra In Israel , a rare footage
The film dates from 1962 

Francis Albert Sinatra may have been one of America ‘s most famous Italian Catholics, but he kept the Jewish people and the State of Israel close to his heart, manifesting life-long commitments to fighting anti-Semitism and to activism on behalf of Israel .. Sinatra stepped forward in the early 1940s, when big names were needed to rouse America i nto saving Europe’s remaining Jews, and he sang at an “Action for Palestine ” rally (1947). He sat on the board of trustees of the SimonWiesenthal Center; and he donated over $1 million to Jerusalem ‘s Hebrew University, which honored him by dedicating the Frank Sinatra International Student Center.. (The Center made heartbreaking headlines when terrorists bombed it in 2002, killing nine people.) As the result of his support for the Jewish State, his movies and records were banned in some Arab countries.

Sinatra helped Teddy Kollek, later the long-serving mayor of Jerusalem but then a member of the Haganah, by serving as a $1 million money-runner that helped Israel win the war. The Copacabana NYC nightclub, which was very much run and controlled by the same Luciano-related New York mafia crowd with whom Sinatra had become enmeshed, happened to be next door to the hotel out of which Haganah members were operating. In his autobiography, Kollek relates how, trying in March 1948 to circumvent an arms boycott imposed by President Harry Truman on the Jewish fighters in Eretz Yisroel, he needed to smuggle about $1 million in cash to an Irish ship captain docked in the Port of New York . The young Kollek spotted Sinatra at the bar and, afraid of being intercepted by federal agents, asked for help. In the early hours of the morning, the singer went out the back door with the money in a paper bag and successfully delivered it to the pier.

The origins of Sinatra’s love affair with the Jewish people are not clear but, for years, the Hollywood icon wore a small mezuzah around his neck, a gift from Mrs. Golden, an elderly Jewish neighbor who cared for him during his boyhood in Hoboken, N.J. (years later, he honored her by purchasing a quarter million dollars’ worth of Israel bonds). He protected his Jewish friends, once responding to an anti-Semitic remark at a party by simply punching the offender. Time magazine reported that Sinatra walked out on the christening of his own son when the priest refused to allow a Jewish friend to be the godfather. As late as 1979, he raged over the fact that a Palm Springs cemetery official in California declared that he could n ot arrange the burial of a deceased Jewish friend over the Thanksgiving holiday; Sinatra again — threatened to punch him in the nose.

Sinatra famously played the role of a pilot in Cast a Giant Shadow, the 1966 film filmed in Israel and starring friend Kirk Douglas as Mickey Marcus, the Jewish-American colonel who fought and died in Israel’s war for independence (Sinatra dive-bombs Egyptian tanks with seltzer bottles!) He donated his salary for the part to the Arab-Israeli Youth Center in Nazareth , and he also made a significant contribution to the making of Genocide, a film about the Holocaust, and helped raise funds for the film. Less known is Sinatra in Israel (1962), a short 30-minute featurette he made in which he sang In the Still of the Night and Without a Song. He also starred in The House I Live In (1945), a ten-minute short film made to oppose anti-Semitism at the end of World War II, which received an Honorary Academy Award and a special Golden Globe award in 1946.

A 1975 benefit concert recorded live in Jerusalem was officially released only in Brazil. Frank’s in fine form in STILL another impossible to find cd. Oy Vey !

24Jewish Watch What Happens ! 

Marseille: le port de la kippa fait débat au sein de la communauté juive
13.01.2016
Toute l’actualité sur http://www.bfmtv.com/ Les juifs doivent-ils renoncer au port de la kippa? La question fait débat après que le consistoire israélite de Marseille a décidé d’appeler les juifs de la ville à ne plus arborer la kippa dans l’espace public “jusqu’à des jours meilleurs”, pour ne pas être pris pour cible. Moins radical, le grand rabbin de Marseille suggère de continuer à se couvrir la tête avec quelque chose de plus discret, comme “une casquette ou toute autre chose qui soit neutre”. La classe politique semble, elle, bien plus stricte et ne souhaite pas voir les juifs dissimuler leurs kippas.

24Jewish Watch What Happens !  #

Déchéance de la nationalité : Taubira vs Hollande/Valls
09.01.2016
Déchéance de la nationalité : Taubira vs Hollande/Valls

24Jewish Watch What Happens ! 

LES SOURCES MODERNES DE L’ANTISEMITISME, Colloque BNVCA 2013
Table 1/3 le constat. introduction par Sammy Ghozlan & Raphaël Draï, modérée par Frédéric PLOQUIN Grand Reporter à Marianne Le nouvel antisémitisme dans les médias – Michel DUBEC Expert Psychiatrique Évolution du profil de l’antijuif, l’antisémitisme est-il une pathologie ?
Jean-Yves CAMUS Politologue Antisémitisme, apanage de l’extrême droite ?
Xavier RAUFER Criminologue, Après Toulouse, l’Etat des lieux de la menace antijuive en France
JONATHAN AYOUN Président de l’U.E.J.F, Les réseaux sociaux de la haine

24Jewish Watch What Happens !
  https://www.youtube.com/watch?v=MbxUzEgQJo4
CSOJ: Débat sur l’antisémitisme avec Finkielkraut, Badiou et Haza 2 sur 2
12.06.2013

24Jewish Watch What Happens !

CSOJ: Débat sur l’antisémitisme avec Finkielkraut, Badiou et Haza 1 sur 2
12.06.2013

24Jewish Watch What Happens ! 

Jean Ferrat “Si nous mourons” – La Rafle du Vél d’Hiv
01.03.2010
La rafle du Vél d’Hiv sur une chanson de JEAN FERRAT
“Si nous mourons” (Lettre d’Ethel Rosenberg à ses enfants)

Paroles:
Vous apprendrez un jour mes fils vous apprendrez
Pourquoi nous reposons sous terre
Le livre à moitié lu le chant interrompu
Et la besogne inachevée

Ne pleurez plus mes fils mes fils ne pleurez plus
Le monde entier saura le pourquoi du mensonge
Et de la calomnie le monde entier saura
Nos pleurs et notre peine

Joyeux et vert mes fils mes fils joyeux et vert
Sera le monde au-dessus de nos tombes
Les tueries cesseront la terre fleurira
Dans la paix fraternelle

Travaillez construisez mes fils un monument
A l’amour à la joie à la valeur humaine
Et à la foi que nous avons gardée
Pour vous mes fils mes fils pour vous

La rafle du Vélodrome d’Hiver (16-17 juillet 1942), souvent appelée rafle du Vel’ d’Hiv, est la plus grande arrestation massive de Juifs réalisée en France pendant la Seconde Guerre mondiale. En juillet 1942, le régime nazi organise l’opération « Vent Printanier » : une énorme rafle de Juifs dans plusieurs pays européens. En France, le régime de Vichy mobilise la police française pour participer à l’opération: à Paris, 9 000 policiers et gendarmes rafleront les Juifs. Le 17 juillet, en fin de journée, le nombre des arrestations dans Paris et la banlieue était de 13 152, selon les chiffres de la préfecture de police.

Le 17 juillet 1994 a été inauguré un monument commémoratif de la rafle, sur une promenade plantée en bordure du quai de Grenelle, nommée square de la place des Martyrs-Juifs-du-Vélodrome-d’Hiver, à Paris (XVe). Il est dû au sculpteur Walter Spitzer et à l’architecte Mario Azagury et représente des civils innocents : enfants, femme enceinte, personnes âgées, symbolisant les victimes de la rafle. Le socle de la statue est incurvé, rappelant la piste du Vélodrome d’Hiver.

Le 16 juillet 1995, le président Jacques Chirac a reconnu devant le monument commémoratif la responsabilité de la France dans la rafle et dans la Shoah. Il a notamment déclaré:

« Ces heures noires souillent à jamais notre histoire, et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l’occupant a été secondée par des Français, par l’État français. 
La France, patrie des Lumières et des Droits de l’Homme, terre d’accueil et d’asile, la France, ce jour-là, accomplissait l’irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leurs bourreaux. »

24Jewish Watch What Happens !

Jean Ferrat ~ Nuit et Brouillard

24Jewish Watch What Happens ! 

“J’en ai marre” / “Ana Ma nwit Fraqo” انا مانويت فراقه – The Mediterranean Andalusian Orchestra
02.04.2015
The Mediterrnean Andalusian Orchestra Ashkelon 
Head Conductor & Musical Director: Tom Cohen

24Jewish Watch What Happens !
MIZRAHI MUSIC’S NEW ARAB ISRAELI MUSLIM QUEEN
Nasreen Qadri straddles a traditional Middle Eastern divide by choosing to sing in Hebrew. Will pop stardom follow?

By Samuel Thrope http://www.tabletmag.com/jewish-arts-and-culture/music/189988/mizrahi-music-nasreen-qadri

24Jewish Watch What Happens ! 

מצגת מחרוזת שירים בעברית Nasreen Qadri – נסרין קדרי ♫ video

מצגת מחרוזת שירים בעברית עם הזמרת Nasreen Qadri – נסרין קדרי ♫ video 
לילות בבית – כשהלב בוכה [ שמע ישראל ] – בשבילך נוצרתי – שחורה אני ונאוה – בדרך אליך – נחמוני

הקודים של הסרטונים נילקחו והוטמעו במצגת מערוץ של Mako !

24Jewish Watch What Happens ! 

“Sawah” – The Mediterranean – Andalusian Orchestra Feat. Nasreen Qadri & Ziv Yehezkel
The Mediterrnean Andalusian Orchestra Ashkelon 
Head Conductor & Musical Director: Tom Cohen

24Jewish Watch What Happens !

BO : La Paracha avec Boubach !! Saison 4 – 613TV
 12.01.2016
Voici la nouvelle émission de 613TV conçue et présentée par Michaël Broll!! Avec BOUBACH, découvrez les trésors de la Torah à travers la paracha de la semaine!!!!!!! Un rendez-vous à ne pas manquer et à partager avec toute votre famille et tous vos amis!

24Jewish Watch What Happens ! 

יהורם גאון  GaonYehoram

24Jewish Watch What Happens ! 

בוסתן ספרדי-(הפקה של שנות ה70)

מחזמר שכתב יצחק נבון על הווי החיים בירושלים, והמבוסס על לחנים מתוך אנתולוגיה לתחזנות ספרדית וספר הרומנסות של יצחק לוי.
בשירים:התרגעות, צור משלו אכלנו, שחרחורת, המבדיל בין קודש לחול
משתתפים: רבקה רז, אלברט כהן, ברוך ברקין, מיכל נדיבי,אברהם מור, אתי גרוטס ודודו אלהרר.
מפיק: יעקב אגמון
בימאי: יוסף מילוא
מפיק לטלויזיה: דוד גולדשטיין
בימאי טלויזיה: פול סלינג’רBerlin im Juli 1945 (in Farbe und HD 1080p)
(Berlin in July 1945 (HD 1080p color footage))
 28.04.2015
So sah damals der Alltag in Berlin aus!

Abonniere jetzt: https://www.youtube.com/channel/UCBAj…

Beeindruckende Farbaufnahmen zeigen die Situation in der Hauptstadt direkt nach der Kapitulation im Sommer 1945.

Zu sehen sind u.a.:
Reichstag, Brand

24Jewish Watch What Happens ! 

Cantor Yitzchak Meir Helfgot with Itzhak Perlman – A Yidishe Mame

Rejoice with Itzhak Perlman and Cantor Yitzchak Meir Helfgot, Airs on THIRTEEN’s Great Performances, Thursday, August 28 at 9 p.m. on PBS

Legendary violinist Itzhak Perlman and renowned cantor Yitzchak Meir Helfgot join forces for a musical exploration of liturgical and traditional works in new arrangements for both chamber orchestra and klezmer settings on THIRTEEN’s Great Performances, airing Thursday, August 28 at 9 p.m. on PBS. (Check local listings.) (In New York, THIRTEEN will air the program Sunday, September 21 at 7 p.m.)

The music of Rejoice with Itzhak Perlman and Cantor Yitzchak Meir Helfgot showcases the confluence between the violinist’s famed classical technique and Helfgot’s magnificent voice, and is the result of a mutual admiration society. “It was a dream to someday sing with him,” remarks Helfgot. “And now the dream has become real.” Also featuring reminiscences by Elie Wiesel, Joel Grey, and Neil Sedaka, the program is directed by Joshua Waletzky, whose earlier collaboration with Perlman, In the Fiddler’s House, won a Primetime Emmy in 1995.

For Perlman, the collaboration represents “the completion of a cycle” of accompanying three great voices—Placido Domingo, Luciano Pavarotti, and now Helfgot, who serves as Chief Cantor at Manhattan’s Park East Synagogue. The special also represents for him, “the fulfillment of a dream.” Perlman and Helfgot recently collaborated in a couple of show-stopping performances featured in Great Performances 40th Anniversary Celebration. In Rejoice with Itzhak Perlman and Cantor Yitzchak Meir Helfgot, these two incomparable virtuosos unite for an evening of cantorial masterpieces, Yiddish folk and theater tunes, Hassidic melodies, and klezmer instrumentals.

Joined at the piano by music director Dr. Hankus Netsky (Chair of Boston’s New England Conservatory Contemporary Improvisation Department), Netsky’s Klezmer Conservatory Band, and the Rejoice Chamber Orchestra under the direction of conductor Russell Ger, Perlman and Helfgot present a program of songs that are alternately joyful and intensely moving, but always concluding with a buoyant climax.

Between numbers, Perlman provides elucidating and historical commentary, humorously interacting with Netsky, Helfgot and the audience.

Rejoice with Itzhak Perlman and Cantor Yitzchak Meier Helfgot will be released on DVD by C Major Entertainment, distributed by Naxos of America.

Rejoice with Itzhak Perlman and Cantor Yitzchak Meir Helfgot is produced by THIRTEEN Productions LLC for WNET. Directed by Joshua Waletzky, the sets are by David Korins with lighting by Ken Billington. For Great Performances, John Walker, Mitch Owgang and Richard R. Schilling are producers, Phil Hack is line producer and David Frost is audio producer; Bill O’Donnell is series producer and David Horn is executive producer.

Great Performances is funded by the Irene Diamond Fund, The Starr Foundation, Jody and John Arnhold, The LuEsther T. Mertz Charitable Trust, The Agnes Varis Trust, the Philip and Janice Levin Foundation, and PBS.

Visit Great Performances Online at http://www.pbs.org/gperf for additional information about this and other programs.

24Jewish Watch What Happens ! 

אלי למה עזבתני רבי דוד בוזגלו

24Jewish Watch What Happens ! 
A LULLABY FOR AUSCHWITZ
On a new album, Italian singer Shulamit offers modern interpretations of haunting songs left by women in the Holocaust

By Vox Tablet http://www.tabletmag.com/podcasts/190935/lullaby-for-auschwitz

AUSCHWITZLIED – THE SONG OF AUSCHWITZ Camilla Mohaupt (? -?)
Charlette Shulamit Ottolenghi
▶ ▶ ▶more videos in this playlist

24Jewish Watch What Happens ! 

Jewish Survivor Shulamit Lack Testimony
 29.03.2012
You are watching Shulamit Lack, a Jewish Survivor from the Holocaust. To learn more about Shulamit, and explore the stories of other Holocaust survivors and witnesses, visit http://vhaonline.usc.edu.
USC Shoah Foundation

24Jewish Watch What Happens ! 
This Day in Jewish History

GERMANY: FRANKFURT: BUBIS – TRIBUTE CEREMONY HELD
German/Nat
Germany’s Chancellor has honoured the late Jewish leader Ignatz Bubis as a “moral authority” who won respect in Germany and abroad for his untiring defence of minorities.
Gerhard Schroeder joined several hundred people, including prominent Jewish and political leaders, at Frankfurt’s West End Synagogue to pay tribute to Bubis on Tuesday.
Bubis died of cancer on August 13. He was 72.
Prominent Jewish and political leaders packed the West End Synagogue in Frankfurt for the memorial service for the late Jewish community leader Ignatz Bubis.
Bubis died of cancer on August 13 and was buried in Tel Aviv, Israel, two days later.
Tuesday’s ceremony took place after the traditional 30-day mourning period.
Bubis was head of the Central Council of German Jews for seven years and became a respected commentator on the moral questions facing German society.
SOUNDBITE: (German)
“Ignatz Bubis has been involved in German Jewish understanding like no one else, not because he was caught in abstract and philosophical ideas, but because humanity directed his deeds.”
SUPER CAPTION: Charlotte Knobloch, Vice-President of Germany’s National Jewish Council
Bubis reacted angrily in 1995 when Israeli President Ezar Weizman questioned him on how any Jew could live in Germany, where the perpetrators of the Holocaust lived.
But in the months before his death Bubis did begin to express despair that anti-Semitism was returning to the mainstream of German society.
He took offence at a speech by the writer Martin Walser who said the memory of the Holocaust was used to keep Germans in their place.
Chancellor Schroeder recalled Bubis’ constant calls for tolerance and understanding. 
SOUNDBITE: (German)
“Dearest Mrs Bubis, dearest Mr President, dearest Council, Ignatz Bubis has taught us moral and political responsibility, he has sharpened our senses for tolerance, understanding and for opening up to the world. His voice will not be forgotten and will always be heard as a reminder of our own responsibilities.”
SUPER CAPTION: Gerhard Schroeder, German Chancellor
Despite having lost his father and siblings in the Treblinka concentration camp, Bubis returned to Germany to live and teach “love thy neighbour as thyself”, as Schroeder said.
Under Bubis’ encouragement, Germany’s Jewish community more than doubled in the last seven years.
It has grown from 29-thousand to about 70-thousand, many of them ethnic Germans from areas of the former Soviet Union.
National Jewish Council board member Michel Friedman said the growth of the Jewish community demonstrated the trust Bubis spread through his message of tolerance.
SOUNDBITE: (German)
“Ignatz Bubis was a person who learned and taught and to whom the youth was important, because he was convinced that children are not born anti-Semitic or racist and because he loved people.”
SUPER CAPTION: Michel Friedman, Germany’s National Jewish Council board member 
Bubis regularly spoke to German school classes telling them “they were not guilty”.
But he also told them it was their responsibility to prevent it from happening again.
Though Bubis chose to return to Germany and live his life there, he asked to be buried in Israel.
He feared anti- Semitists would desecrate his grave as they had done to his predecessor, Heinz Galinski.
Galinski’s tombstone in Berlin was damaged by a bomb in December. 
No one has been arrested for the attack.

You can license this story through AP Archive: http://www.aparchive.com/metadata/you… 
Find out more about AP Archive: http://www.aparchive.com/HowWeWork

24Jewish Watch What Happens ! 
This Day in Jewish History

ISRAEL: TEL AVIV: FUNERAL OF IGNATZ BUBIS

Natural Sound 

Israeli and German dignitaries have gathered in Tel Aviv for the funeral of German Jewish leader Ignatz Bubis.

He died in Frankfurt, his home town, on Friday after a brief illness. He was 72.

His remains were flown from Frankfurt to Ben Gurion Airport outside Tel Aviv in line with his wish for a final resting place that would be safe from desecration by neo-Nazis.

The body of Ignatz Bubis, Germany’s Jewish leader, is bought to Kiryat Shaul cemetery in Tel Aviv.

He chose not to be buried on German soil for fear his grave would be desecrated by neo-Nazis.

The man who survived a concentration camp during the Holocaust, died in Frankfurt, his home town, on Friday after a brief illness.

He was 72.

Bubis was one of a tiny group of Jews to settle back in Germany despite experiencing the Nazis’ genocide campaign that claimed six million lives.

German President Johannes Rau and Israeli President Ezer Weizman led some 2-hundred mourners at Bubis’s funeral. 

Both leaders paid tribute to Bubis as a leading force for reconciliation between Jews and Germans.

However despite his work to improve German-Jewish relations, in death Bubis made a damning statement on present day German society by opting to be buried in Israel.

You can license this story through AP Archive: http://www.aparchive.com/metadata/you… 
Find out more about AP Archive: http://www.aparchive.com/HowWeWork

This Day in Jewish History 1927: A Holocaust Survivor Who Fought to Fix Jews’ Status in Germany …
Haaretz
This Day in Jewish History 1927: A Holocaust Survivor Who Fought to Fix … Ignatz Bubis was born in Breslau, Germany (today Wroclaw, Poland)

GERMANY: HOLOCAUST SURVIVOR IGNATZ BUBIS DIES AGED 72
21.07.2015
Natural Sound 

Ignatz Bubis, a Jew who survived the Nazi Holocaust and returned to Germany to become a champion of German Jews, died on Friday after a short illness. 

He was 72 years old.

Bubis was chosen to head the country’s growing Jewish population in 1992 and served as an outspoken campaigner against racial intolerance.

He gained celebrity by participating in demonstrations against radical rightist attacks and giving numerous interviews to newspapers and television talk shows denouncing racism.

He also reached out to former political foes of Israel, like Palestinian leader Yasser Arafat. 

In 1996, he met with the Palestinian Authority leader in Wiesbaden, Germany. 

In the face of persistent anti-Semitism and a rebirth of Nazi-inspired groups, Bubis called on Germans to actively
remember the Holocaust and come to terms with the horrors of its past, standing up to those who said the opposite.

However, there are indications he may have felt his campaign was in vain.

In a recent interview with Stern magazine, Bubis lamented he had accomplished “nearly nothing” in his seven years as the chairman of the Central Council of Jews in Germany.

In the interview he said his goal was to rid Germany of its remaining social divisions between Germans and Jews. 

Born in Wroclaw in what is now Poland on January 17, 1927, Bubis was eight years old when his family moved east deeper into Poland because of stepped up Nazi activity near the border.

At the age of 15, he saw his father marched away by the Nazis to never see him again, and lost a brother and a sister at the hands of the Nazis. 

Bubis returned to Germany after the war, although he later admitted that he first considered emigrating to another
country.

As arguments increased in recent years over building a Holocaust Memorial in Berlin for the victims of the Nazis, Bubis said he supported the proposal but said he added the best way to honour the victims was to preserve the actual sites of the Nazi atrocities – the concentration camp memorials.

When the Berlin memorial was finally approved by parliament in June, Bubis said he was pleased because he never thought it would really happen after 11 years of on-and-off debate.

Bubis is survived by his wife Ida and their daughter, Naomi Ann.

Although a German citizen, Bubis had said he wanted to be buried in Israel because he feared his grave would be desecrated.

You can license this story through AP Archive: http://www.aparchive.com/metadata/you… 
Find out more about AP Archive: http://www.aparchive.com/HowWeWork

24Jewish Watch What Happens ! 

בית הספר לקולנוע יהודי ‘תורת החיים

24Jewish Watch What Happens ! 

שטיסל עונה 1+2
ערוץ ה youtube של yes ברוכים הבאים לעמוד ביוטיוב של yes.בעמוד תוכלו לצפות בקטעים ממבחר הפקות המקור שלנו, כגון בוליווד, נויורק, אניגמה, החממה, חי בלה לה לנד, זנזורי, שביתה, סרוגים, דני הוליווד, אליפים, השיר שלנו ועוד. בנוסף, תוכלו להתעדכן בפלייליסט הפרומואים שלנו, בנוגע לתכניות חדשות שמגיעות ל-yes, ספיישלים מיוחדים בערוצי הסרטים וסרטים חדשים שישודרו בערוץ yes דוקו. צפייה מהנה, צוות ניו מדיה.
24Jewish Watch What Happens ! 

“Weird Al” Yankovic – “Fat” (Live in Del Mar 7-4-12)
“Weird Al” Yankovic performing Fat [Parody of Bad by Michael Jackson] live from the Alpocalypse Tour at the San Diego County Fair Grandstand Stage in Del Mar, CA on July 4, 2012.

24Jewish Watch What Happens ! 

Top 10 Weird Al Parodies

24j-latest22016 BY 24JEWISH///COMPACT Jewish Daily News ! what´s happening today !
To see the entire videos click here >>>
Whats New! JEWISH ACTUAL NEWS
Whats New! JEWISH POLITIC, ECONOMY, OPINION,interviews —…

 

▶ ▶ ▶Whats New! JEWISH ACTUAL NEWS

 

Arutz Sheva TV

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

IsraeliPM

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

ידיעות אחרונות

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

▶ ▶ ▶Whats New! JEWISH POLITIC, ECONOMY, OPINION,interviews — Ici et Là —

חינוכית ראשונים בעולם

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

 

IsraelinUN

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

 ▶   ▶  ▶Whats New! Simcha – Jewish Music 

Simcha channel

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

אלי אלבז שופט כל הארץ נוסח מרוקו

▶ ▶ ▶more videos in this playlist


▶   ▶  ▶Whats New! 24Jewish Recipes videos,,,,,, Ask the Rabbi: Questions and Answers about Kashrut

Traditional Jewish Recipes

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

The Best Way To Roast A Whole Chicken

Joy of Kosher

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

 


▶   ▶  ▶Whats New! 24Jewish funny videos

JEWBELLish

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

HOT

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

▶   ▶  ▶Whats New! JEWISH LIFE 

Keren Hayesod UIA

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

Centre for Jewish Life – London

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

2 חדשות 2,,,,,,,ערוץ היוטיוב הרשמי של חדשות ערוץ

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

Jewish Life Television

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

Mayanot:Taglit-Birthright Israel

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

 

▶   ▶  ▶Whats New! LA VIE JUIVE 

jerusalemplus tv

Le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) ,,,,,,Roger Cukierman 

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

Coolamnews.com

Coolamnews.com et son prolongement sur Youtube est fondée par une équipe de francophones partageant un point commun: leur amour d’Israël et leur souci d’une information professionnelle. Coordonnée par David Sebban, composée de journalistes, mais aussi d’un officier de Tsahal et d’un expert en Stratégie, la rédaction de Coolamnews vise à amener une actualité Israélienne sans filtre aux francophones, sur un plateau.
Coolamnews est le seul media francophone assurant une veille de l’actualité Israélienne 24h/24 par l’intermédiaire de son fil info: toutes les dernières actualités du pays sont disponibles en un coup d’œil à ses lecteurs, à tout moment de la journée. Coolamnews, c’est aussi une sélection de vidéos offrant aux francophones un angle de vue d’Israël qui leur était jusqu’ici inaccessible à cause des barrières linguistique ou culturelle…

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

BFMTV

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

Rcj Radio  

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

Rav TOUITOU  

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

▶   ▶  ▶Whats New! JÜDISCHE NACHRICHTEN 

Israel Heute

▶   ▶  ▶more videos in this playlist

Israel Heute Nachrichten 

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

Rabbi Yitzhak Ehrenberg

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

Thora in Frankfurt

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

▶   ▶  ▶Whats New! JEWISH COMMUNITIES 

Shavei Israel

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

Kulanu Inc

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

The Jewish Agency For Israel

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

WorldJewish Congress

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

 World Israel Beytenu Movement

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

 Brooklyn Jewish Center

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

▶   ▶  ▶Whats New! JEWISH CULTURE 

Forverts

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

▶   ▶  ▶Whats New! JEWISH HISTORY

Jewish History Rabbi Berel Wein

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

▶   ▶  ▶Whats New! CHASSIDUS

Daf Yomi Rabbi Dov Linzer Yeshivat Chovevei Torah Rabbinical School

Daily Chassidus …with R’ Paltiel, 

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

SHIUR KLALI (weekly insights) by Rabbi Gafne 

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

 RABINO ITZJAK GINSBURGH ,Gal Einai en Español desde Israel

▶ ▶ ▶more videos in this playlist


Kupat Ha’ir is the largest volunteer based charity fund supported by Jews worldwide. Kupat Ha’ir is the lifeline for thousands of needy. With offices in Israel, the U.S., Canada http://www.kupat.org

kupathair

â–¶ â–¶ â–¶more videos in this playlist

PICof theDay

patrickbruel2

24Jewish Video Clip of the Day ! Amir & Patrick Bruel – Kashe Limtso Milim, Part 2 Section on the right side Amir & Patrick Bruel and more,., Great Videos Selection   http://24jewish.com/wordpress/?p=6733

 

 

 

Leiner1

24Jewish Video Watch What Happens! Music-Simcha of the Day ! Pischi LI – Simcha Leiner , Part 2 Section on the right side Simcha Leiner,Yaakov Shwekey, Yossi Green ., Great Videos Selection 24Jewish Video Watch What Happens! Clip of the Day ! David D’or , kol hakochabim, Part 2 Section on the right side David D’or ,., Great Videos Selection 24Jewish Video Watch What Happens! NEWS of the Day ! Iran nuclear deal reached,i24news exclusive interview with Gill Rosenberg , Crossing the Line 2: The New Face of Anti-Semitism on Campus ,,,Part 2 Section on the right side Arutz Sheva TV,IBA News,IDF the Israel Defense Forces (IDF),., Great Videos Selection fr-shoah 24Jewish Video Clip of the Day ! Discours de François Hollande au mémorial de la Shoah à Paris, Part 2 Section on the right side Jusqu’au dernier : La destruction des Juifs d’Europe ,., Great Videos Selection synagoguevictoire 24Jewish Video Clip of the Day ! Lechu Neroneu – Cantor Aron Hayoun and the choir of the Grand Synagogue La Victoire, Paris, Part 2 Section on the right side CRIF , Roger Cukierman,., Great Videos Selection Shalom3 24Jewish Video Clip of the Day ! Ensemble “Aventura” dans “Pax, Shalom, Salam”, Part 2 Section on the right side Tsahal – Armée de Défense d’Israël,., Great Videos Selection taglit 24Jewish Video Clip of the Day ! TAGLIT FRANCE avec le FSJU, Part 2 Section on the right side Centre Communautaire Laic Juif, Ccljbe Bruxelles., Great Videos Selection europeisrael 24Jewish Video Clip of the Day ! Rare témoignage des Juifs en Algérie sur de bonnes relations avec les musulmans, Part 2 Section on the right side Europe Israël ,., Great Videos Selection Kibbutz3 24Jewish Video Clip of the Day ! INVENTING OUR LIFE: THE KIBBUTZ EXPERIMENT – Excerpt, Part 2 Section on the right side Kibbutz,., Videos Selection  Kibbutz4 24Jewish Video Clip of the Day ! A Day in the Life: Kibbutz Tel Katzir, Part 2 Section on the right side Kibbutz ,., Videos Selection Kibbutz5 24Jewish Video Clip of the Day ! What is a kibbutz in Israel ? By Adam J. Wasser, Part 2 Section on the right side The Hannaton Educational Center,., Great Videos Selection  Arnon 24Jewish Video Clip of the Day ! International Dance Journey Program Rehearsal | Kibbutz Contemporary Dance Company, Part 2 Section on the right side Yehudit Arnon Kibbutz Contemporary Dance Company ,., Videos Selection Kibbuz2 24Jewish Video Clip of the Day ! How to Build a Geodesic Strawbale Dome – Placing the Bales, Part 2 Section on the right side Kibbutz and Music,., Great Videos Selection clip-kabbalat 24Jewish Video Jewish Clip of the Day,Shabbat in Tel Aviv and Beit Tefilah Israeli – Kabbalat Shabbat at Tel Aviv Port, Part 2 The Birthright Israel Experience Great Videos Selection clip-Shalom Aleichem 24Jewish Video Jewish Clip of the Day,Yeshiva Darchei Torah Choir – Shalom Aleichem, Part 2 Section on the right side : TheJewishSongs, Chabad Media, Breslev Media Great Videos Selection recipe-Kosher Kingdom 24Jewish Video Jewish RECIPES of the Day , Kosher Kingdom: Cooking With The King – How to Make Chicken Stir-Fry , Part 2 Kosher Kingdom channel Please Ask the Rabbi about Kashrut   clip-Herzl 24Jewish Video Clip of the Day ! The Spielberg Jewish Film Archive – Theodor Herzl – A Living Portrait, Part 2 Section on the right side Theodor Herzl,., Great Videos Selection clip-Manny Cohen 24Jewish Video Clip of the day, Bar Yochai – Words: Rabbi Shlomo Amar – Cantor: Manny Cohen., Part 2 Rabbi Shlomo Amar, Messilat Yesharim, Jewish Torah Insights, Great Videos Selection clip-Yonatan Razel 24Jewish Video Clip of the day, Yonatan Razel – ” ett panecha abakech”, Part 2 Popular Yonatan Razel , Great Videos Selection clip-LIOR KAKON 24Jewish Video Clip Event of the day, LIOR KAKON mitgagat, Part 2 Popular Jewish music & Jewish wedding videos, Great Videos Selection clip-HAVANA 24Jewish Video Clip of the Day ! HAVANA – LA HABANA Jews in Cuba, Part 2 Section on the right side The Barry Sisters- yiddish favorites ,., Great Videos Selection clip-Yiddish Lesson 24Jewish Video Jewish Culture of the Day ! Yiddish Lesson 1. Beginners Level, Part 2 Section on the right side,bbbb,., Great Videos Selection clip-israel2 24Jewish Video Jewish Culture of the Day ! Prayers with an Italian flavor in Jerusalem, Part 2 Section on the right side, ISRAEL. ,., Great Videos Selection   clip-Joy Kosher 24Jewish Video Clip of the Day ! Spiced Gefilte Fish – Kosher Recipe, Part 2 Section on the right side joy kosher,., Great Videos Selection clip-Messiah 24Jewish Video Clip of the Day ! dj messiah, Part 2 Section on the right side MatanelMessiah,., Great Videos Selection clip-Masa Israel 24Jewish Video Clip of the Day ! Masa Israel – Andres assists the CTO of a nonprofit in Tel Aviv, Part 2 Section on the right side Masa Israel,., Great Videos Selection clip-Israeli Jewish wedding 24Jewish Video History of the Day ! Israeli Jewish wedding, Part 2 Section on the right side Proud Sephardic,., Great Videos Selection clip-Bente Kahan 24Jewish Video Clip of the Day ! Kinderjohren yiddish song from Cracow, Part 2 Section on the right side Bente Kahan,., Great Videos Selection clip-voice 24Jewish Video Jewish Culture of the Day ! VOI Unplugged: Pesach Stadlin “A Song for Ahmadinejad”, Part 2 Section on the right side,Voice of Israel,VOI Unplugged, Great Videos Selection clip-yadvashem1 24Jewish Video Jewish History  of the Day ! A Visit to Munkács in 1938- Archival Footage of a Family Murdered in the Holocaust , Part 2 Section on the right side,The Fate of Jewish Communities: Before,During and After the Holocaust,., Great Videos Selection clip-Mordechaj Gebirtig1 24Jewish Video Jewish Culture of the Day ! Mordechai Gebirtig, Part 2 Section on the right side,Mordechai Gebirtig. Great Videos Selection clip-cantorial1 24Jewish Video Jewish Music of the Day , Cantor Ushi Blumenberg Keil Malei Rachamim , Part 2 CANTORS channel Great Videos Selection clip-Szalonna 24Jewish Video Jewish Clip of the Day,Pál István “Szalonna” – Rutén lakodalmi zene, Part 2 KLEZMER MUSIC TOP TRACKS Great Videos Selection clip-aryel 24Jewish Video Clip of the Day ! Council of Chabad Cantors AND MORE, Part 2 Section on the right side the brothers Aryel,., Great Videos Selection clip-Alegremonos 24Jewish Video Clip of the Day ! SHIR HAMAALOT Cantico de las gradas HD Hebreo y español and more, Part 2 Section on the right side Jewish Set Music Dj Ariel Mor,., Selection shavuot-2015-wp 24Jewish Video Event of the Day ! Shavuot Song – “Stay Up All Night”,,,The Ten Commandments – A Song for Kids.,,,,The Ten Commandments – A Song for Kids, The Ten Commandments as Part of Shema- Interview with Rabbi David Bar-Hayim,,Part 2 Section on the right side Shiurim Preparation for Shavuot,., ( hebrew) Great Videos Selection clip-Itzik Dadya 24Jewish Video Clip of the Day ! Itzik Dadya, Am Israel, Español y Hebreo, Musica Judia, Part 2 Section on the right side Itzik Dadya,., Great Videos Selection clip-hanouch 24Jewish Video Clip of the Day! Rabot Hadrahim, Part 2 Section on the right side Mix Shalom Hanoch – Ahavat Neurai and more ,., Great Videos Selection clip-Yehuda Glantz 24Jewish Video Clip of the Dayof the Day ! Yehuda Glantz Yesh Li, Part 2 Section on the right side Yehuda Glantz ,., Great Videos Selection clip-lagbaomer2b 24Jewish Video Jewish Event of the Day ! Meron,Lag BaOmer, Part 2 Section on the right side, Lag BaOmer,., Great Videos Selection clip-LvivKlezFest 24Jewish Video Jewish Clip of the Day ! LvivKlezFest-2014, Part 2 Section on the right side,LvivKlezFest,., Great Videos Selection clip-moustaki1 24Jewish Video Jewish Clip of the Day ! Georges Moustaki – Le Métèque , Part 2 Section on the right side,Top Tracks for Georges Moustaki,., Videos Selection clip-Rivlin2 24Jewish Video Jewish Clip of the Day ! Israel’s President Reuven Rivlin ordered the President’s Residence to Chabad emissaries’ children in Nepal , Part 2 Section on the right side,President Reuven “Ruby” Rivlin,., Great Videos Selection clip-yomyeru 24Jewish Video Jewish Clip of the Day ! 100,000 Jews Celebrate the Liberation of the Old City on Yom Yerushalayim at the Kotel, Part 2 Section on the right side,Israel Defense Forces,., Great Videos Selection clip-independance 24Jewish Video Jewish Clip of the Day ! Independence Day 2015 of Israel IDF – 67 years, Part 2 Section on the right side,official YouTube channel of the Prime Minister of Israel.,., Great Videos Selection clip-independance2 24Jewish Video Jewish Clip of the Day ! Israeli Declaration of Independence, Part 2 Section on the right side,Popular Yom Ha’atzmaut & Israeli Declaration of Independence videos,., Great Videos Selection clip-Boi Veshalom 24Jewish Video Jewish Clip of the Day ! Boi Veshalom, Part 2 Section on the right side,Sruli and Mendy Portnoy,., Great Videos Selection clip-SHOMER ISRAEL 24Jewish Video Jewish Culture of the Day ! SHOMER ISRAEL Guardian De Israel HD Hebreo – Español, Part 2 Section on the right side,JERUVISION, Great Videos Selection clip-israelstate 24Jewish Video Jewish Event of the Day ! Israel Independence Day Video, Part 2 Section on the right side,Sussex Friends of Israel,., Great Videos Selection clip-Eastern Europe 24Jewish Video Jewish Life of the Day ! Jewish Life in Eastern Europe, Part 2 Section on the right side,JerusalemU,., Great Videos Selection 24Jewish Video Jewish History of the Day ! Jerusalem: 4000 Years in 5 Minutes, Part 2 Section on the right side,TheJerusalemCenter,., Great Videos Selection CLIP-RABIN 24Jewish Video Jewish History of the Day ! Yitzhak Rabin in 92, Part 2 Section on the right side,Ministry of Defence,., Great Videos Selection clip-MeditationLibrary 24Jewish Video Jewish Clip of the Day ! Meditation, Part 2 Section on the right side,Meditation Library,., Great Videos Selection clip-yomhazikaron2 24Jewish Video Jewish Event of the Day ! Yom Ha Zikaron Israeli Memorial Day , Part 2 Section on the right side,Yom Ha Zikaron Memorial Day Song,., Great Videos Selection clip-Yom Haatzmaut

YOM HA’ATZMAUT 2015 Promo Video!

clip-yomhazikaron

Yom Hazikaron

clip-Buchenwald 24Jewish Video Jewish Culture of the Day ! Buchenwald: 70th anniversary of Nazi concentration camp’s liberation, Part 2 Section on the right side, Holocaust Survivors,Buchenwald: 70th anniversary of Nazi concentration camp., Great Videos Selection clipAllianceisraélite 24Jewish Video Jewish Life of the Day ! LA SOURCE DE VIE Au commencement était l’école , Part 2 Section on the right side, Alliance israélite universelle,., Great Videos Selection clip-Straßenumfrage 24Jewish Video Jewish Life of the Day ! Straßenumfrage zum Thema Juden in Deutschland,,Kiss Me, I’m Jewish, Part 2 Section on the right side,Yad Vashem – Deutsch,., Great Videos Selection clip-Moshe Hecht 24Jewish Video Jewish Simcha of the Day ! Moshe Hecht – Believers (Official Music Video), Part 2 Section on the right side,Moshe Hecht,., Great Videos Selection clip-Pesach 24Jewish Video Jewish Clip of the Day ! Happy Pesach !, Part 2 Section on the right side Israel Defense Forces,., Great Videos Selection clip-Hamenagnim 24Jewish Video Jewish Simcha of the Day ! Hamenagnim, Part 2 Section on the right side, Hamenagnim, Kumtantz | Yisroel Werdyger,., Great Videos Selection clip-Blue Melody 24Jewish Video Jewish Simcha of the Day !Blue Melody ft. Chaim D. Berson & Zemiros Group “Mi shehassa Nissim”, Part 2 Section on the right side,” – Blue Melody ft. Chaim D. Berson & Zemiros Group,., Great Videos Selection clip-The Maccabeats 24Jewish Video Jewish Clip of the Day ! The Maccabeats – Dayenu – Passover, Part 2 Section on the right side,The Maccabeats,., Great Videos Selection animrecip2 ,,, ,,,,++++++ large selection videos +++

JANUARY 12, 2016 BY 24JEWISH : 24Jewish Video Watch What Happens! COMPACT Jewish Daily News ! what´s happening today !

▶   ▶  ▶Whats New! JEWISH ACTUAL NEWS 

Arutz Sheva TV

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

24Jewish Watch What Happens ! 
Breaking News!!

Istanbul explosion: overview of this year’s surge in violence and terror attacks in Turkey
12.01.2016
Subscribe to France 24 now: http://f24.my/youtubeEN
FRANCE 24 live news stream: all the latest news 24/7
http://f24.my/YTliveEN

24Jewish Watch What Happens ! 

Discours Valls Hyper Casher
 09.01.2016

24Jewish Watch What Happens ! 

Manuel Valls et Meyer Habib sur le boycott d’Israël
03.01.2016
Meyer Habib, député sionniste proche de Benyamin Netanyahou, pose la question du boycott des produits israéliens au Premier ministre Manuel Valls.

24Jewish Watch What Happens ! 

Valls a-t-il jamais dit cela d’une autre communauté de Français ?
10.01.2016
1er ministre Manuel Valls à la tribune du CRIF le 09-01-2016 : “Sans les Juifs de France la France ne serait pas la France”.

24Jewish Watch What Happens ! 

l’Hyper Cacher et le discours de Manuel Valls
 09.01.2016
Un an après les attentats de janvier, les hommages se poursuivent, samedi 9 janvier. Une cérémonie est organisée devant l’Hyper Cacher, porte de Vincennes, pour célébrer la mémoire des victimes d’Amedy Coulibaly, en présence du Premier ministre Manuel Valls. Dans la matinée, François Hollande s’était déjà rendu à Montrouge (Hauts-de-Seine), en mémoire de Clarissa Jean-Philippe, abattue le 8 janvier 2015

24Jewish Watch What Happens !

Eva Hesse Videos
▶ ▶ ▶more videos in this playlist
1936: A Bold, Witty Sculptress Dies Terribly Young
Haaretz http://www.haaretz.com/israel-news/this-day-in-jewish-history/1.696540
Saved from the Nazis, before dying at the mere age of 34, Eva Hesse sculpted for only five years – which sufficed to make her one of the greats.
Eva Hesse
From Wikipedia,   Eva Hesse (January 11, 1936 – May 29, 1970), was a Jewish German-born American sculptor, known for her pioneering work in materials such as latex, fiberglass, and plastics. She is one of the artists who ushered in the postminimal art movement in the 1960s.
Hesse was born into a family of observant Jews in Hamburg, Germany, on January 11, 1936.[1][2] When Hesse was two years old in December 1938, her parents, hoping to flee from Nazi Germany, sent Hesse and her older sister, Helen Hesse Charash, to the Netherlands via Kindertransport.red more …https://en.wikipedia.org/wiki/Eva_Hesse

24Jewish Watch What Happens ! 
Former French President Nicholas Sarkozy has spoken out in defence of his country’s Jewish population as he was honoured for protecting France’s Jews at a dinner in central London on Sunday night.


CER Official Video
Conference of European Rabbis
14.10.2015

read more… http://www.breitbart.com/london/2016/01/11/sarkozy-we-didnt-fight-the-nazis-for-jews-to-flee-europe-seven-decades-on/

24Jewish Watch What Happens ! 

Chassidic Song Festival – Israel 1984 פסטיבל הזמר החסידי ישראל

24Jewish Watch What Happens ! 

יעלה יעלה עם ר’ חיים לוק Moroccan tune for 16th century Jewish poem

מתוך המופע ‘אהבת עולמים’ – ר’ חיים לוק עם תזמורת ירושלים החדשה, בפסטיבל ישראל 2010. עיבוד לאחד מהלחנים המרוקאיים לפיוט יעלה יעלה של ר’ ישראל נג’ארה, בן המאה ה-16 בצפת. עוד הקלטות של ר’ חיים לוק, פיוטים נוספים של נג’ארה, מאות פיוטים ואלפי הקלטות מסורתיות עכשוויות ועתיקות – באתר הפיוטhttp://www.piyut.org.il/

24Jewish Watch What Happens !

Interview With Powerful Israeli WhatsApp Group Adm
  11.01.2016 YWN

24Jewish Watch What Happens ! 

dr josef
11.01.2016
http://www.israelnationalnews.com

24Jewish Watch What Happens ! 

MK Hazan vs. MK Nahmias-Verbin
12.01.2016
http://www.israelnationalnews.com

24Jewish Watch What Happens ! 

Israeli PM Enters IDF’s New Submarine
12.01.2016
http://www.israelnationalnews.com

24Jewish Watch What Happens ! 

PM Netanyahu Attends Welcoming Ceremony for INS Rahav
12.01.2016
דברי ראש הממשלה בנימין נתניהו בטקס קבלת הצוללת אח”י “רהב” בבסיס חיל הים בחיפה 
Prime Minister Benjamin Netanyahu at the welcoming ceremony for the submarine INS Rahav, at the Israel Navy base in Haifa.

וידאו: עומר מירון, לע”מ
סאונד: איתמר בוטון, לע”מ

24Jewish Watch What Happens ! 

AJCGlobal AJC American Jewish Committee

24Jewish Watch What Happens ! 

AJC Global Forum: Simone Rodan-Benzaquen
 08.06.2015 AJC American Jewish Committee
AJC Paris Director Simone Rodan-Benzaquen discusses Muslim-Jewish relations in Europe at the AJC Global Forum 2015.

24Jewish Watch What Happens ! 

Simone Rodan Benzaquen – AJC – The Future of European Jewry
09.04.2015 AJC American Jewish Committee
Paris Director of AJC Simone Rodan Benzaquen provides an insider’s perspective on the new reality confronting Jews in France, across Europe and beyond, and discusses what is being done to stem the rising tide of anti-Semitism, mounting efforts to delegitimize the Jewish state, and other global challenges. From the JCC of Harrison (NY) by AJC Westchester/Fairfield.

24Jewish Watch What Happens ! 

ואפילו בהסתרה גרסת רמיקס מקפיצה | Yoeli Klein Hastureh REMIX
קבלו את ההסתרה בגרסת הטראנס הרשמית לקראת הימים הנוראים. D.J. Yiz daimond המקורב לברסלב חבר לצמד המעבדים המקורי של השיר, אלי קליין ואיצי ברי לגרסה קצבית וחמה ללהיט הקיץ שסחף את כולנו.

“ואפילו בהסתרה” של הזמר והמלחין יואלי קליין, הפך ללהיט היסטרי מיד עם יציאתו וזכה במהירות לגרסאות כיסוי רבות ממיטב הזמרים במוזיקה היהודית שלא יכלו להתעלם מהלחן הסוחף למילים המרגשות והנוגעות של רבי נחמן מברסלב.

בגרסה הראשונה דמעתם והתרגשתם עם יואלי קליין, בגרסת הטראנס החדשה תוכלו גם לשמוח ולרקוד.
http://www.geula.fm/

24Jewish Watch What Happens ! 

סונטה לפסנתר מניגוני הרב גינזבורג
05.01.2016
ניתן לצפות בשיעורים נוספים, להוריד קבצי שמע ותמלולים באתר מלכות ישראל:
http://www.malchuty.org
ניתן לקבל סרטונים לוואטספ במספר – 972507951105+

24Jewish Watch What Happens ! 

פרשת בֹּא
בא אל פרעה: גאולת ישראל בסוד התנין הגדול | ד”ר אבי אלקיים על פרשת בֹּא
The Van Leer Jerusalem Institute – מכון ון ליר בירושלים
 10.01.2016
פותחים שבוע – האלוהים והאדם / בֹּא
יום ראשון 10/01/16, 18:00
מרצה: ד”ר אבי אלקיים
בא אל פרעה: גאולת ישראל בסוד התנין הגדול
מכון ון ליר בפייסבוק – http://www.facebook.com/vanleer.institute
לדף האירוע באתר מכון ון ליר – http://goo.gl/b2nN8I

24Jewish Watch What Happens ! 

Rav Benchetrit – Maitriser ses Peurs – Partie (3) SUR EVEN ISRAEL SIMAHAT KAL

24Jewish Watch What Happens ! 

Rav Benchetrit – Maitriser ses Peurs – Partie (2) SUR EVEN ISRAEL SIMAHAT KAL

24Jewish Watch What Happens ! 

Rav Benchetrit – Maitriser ses Peurs – Partie (1) COURS DE TORAH.NET

24Jewish Watch What Happens ! 

איציק לוי הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו
Ladino לאדינו : Sara Sinay – En el kafe d’amaneser תיעוד ד”ר איציק לוי

24Jewish Watch What Happens ! 

Ladino לאדינו : Avi Angel – Tu dise Angel
לדינו : Tu dise Angel , סרטו של אבי אנג’ל על “סיפורה של משפחת אנג’ל” 
בימוי : אבי אנג’ל אמנון טייטלבאום ז”ל . צילום : עמוס ציפורי , ריקרדו לוי
תחקיר והפקה : אפרת כהן מגן . עריכה עדו גרונר מפיק : אבי אנג’ל 2006
djudeo-espanyol

24Jewish Watch What Happens ! 

Lipa “Hang Up The Phone” (Official Music Video)
In a futuristic take on his hit song Hang Up The Phone from his blockbuster album Leap of Faith, superstar Lipa Schmeltzer teams up with producer and director Danny Finkelman to tackle our generation’s ever growing infatuation with gadgets head on, in a music video that is equal parts science fiction and practical advice for today’s technologically obsessed society.

24Jewish Watch What Happens ! 

Shalom aleichem Kultury Żydowskiej

24Jewish Watch What Happens ! 

אמיל זריהן פיוטים

24Jewish Watch What Happens ! 

Neta Elkayam and Her Band – ‘Hawa Jani’ Live at JSMF 2014
Special guest: Maher Deeba
Since her childhood, Neta Elkayam has been surrounded by Moroccan-Jewish music, and as a result, she and the members of her band, as members of the younger generation, have taken a leading role in all that pertains to the Moroccan music in Israel. The ultimate goal of the band is to combine their love of traditional ethnic music, their loyalty to a young, contemporary identity and their commitment to taking the music forward to the next stage with compositions and texts that are relevant to today. The Hawa Jani performance (Here he Comes), is based on a new arrangements of Maghreb –Jewish songs taken from old records that they found in musical archives, alongside new pieces composed by members of the band. 

24Jewish Watch What Happens ! 

24FKZ_Neta Elkayam (Israel) Hak a Mamma
Performed during 24th Jewish Culture Festival in Krakow, Poland at the Tempel Synagogue (July 4th, 2014); Neta Elkayam (vocal), Amit Hai Cohen (piano), Elad Levi (violin), Netanel Ben Shitrit (darbuka), Moshe Bakhar (oud), Gal Maestro (double bass), Meir Amar (percussion); video recording: AJCTV

24Jewish Watch What Happens ! 

24FKZ_Neta Elkayam_Ya Lumina
Performed during 24th Jewish Culture Festival in Krakow, Poland at the Tempel Synagogue (July 4th, 2014); Neta Elkayam (vocal), Amit Hai Cohen (piano), Elad Levi (violin), Netanel Ben Shitrit (darbuka), Moshe Bakhar (oud), Gal Maestro (double bass), Meir Amar (percussion); video recording: AJCTV
JewishFestivalKrakow

24Jewish Watch What Happens ! 

Justyna Steczkowska – Śpiewaj “Yidl mitn fidl” (Benefis Gołdy Tencer, 2005)
Urzekające wykonanie utworu “Yidl mitn fidl”(Judel gra na skrzypcach, muz. trad., sł. Roman Kołakowski), pochodzącego z płyty “Alkimja” (2002). Justyna Steczkowska zachęciła do wspólnego śpiewania, nie tylko gości zgromadzonych w Teatrze Żydowskim, ale również samą beneficjentkę.

24Jewish Watch What Happens ! 

Samson Kemelmakher “Papirosen” Yiddish Song / Illustration by S.Oxman
Popular Yiddish Song “Papirosen”. Written by Herman Yablokoff.
Artist: Samson Kemelmakher. / Самсон Кемельмахер
From the CD Album: “An Inheritance from My Mother”
Visual Art: By S. Oxman

24Jewish Watch What Happens ! 

BUBLITCHKI yiddish song Ziggy Elman and the Barry Sisters
Bublitchki Bagelach …Russian yiddish song
in the famous recordings by the great yiddish-american trumpet player ZIGGY ELMAN
recorded in 1938 under Ziggy Elman and his

24Jewish Watch What Happens ! 

MUSLIM Woman Kicked Out of Donald Trump Rally Speaks Out
08.01.2016

24Jewish Watch What Happens ! 

Rabbi Mizrachi Appoligizes To Holocaust Survivor
11.01.2016
©2015 Yeshiva World News – All Rights Reserved
http://www.theyeshivaworld.com

24j-latest22016 BY 24JEWISH///COMPACT Jewish Daily News ! what´s happening today !
To see the entire videos click here >>>
Whats New! JEWISH ACTUAL NEWS
Whats New! JEWISH POLITIC, ECONOMY, OPINION,interviews —…

 

▶ ▶ ▶Whats New! JEWISH ACTUAL NEWS

 

Arutz Sheva TV

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

IsraeliPM

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

ידיעות אחרונות

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

▶ ▶ ▶Whats New! JEWISH POLITIC, ECONOMY, OPINION,interviews — Ici et Là —

חינוכית ראשונים בעולם

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

 

IsraelinUN

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

 ▶   ▶  ▶Whats New! Simcha – Jewish Music 

Simcha channel

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

אלי אלבז שופט כל הארץ נוסח מרוקו

▶ ▶ ▶more videos in this playlist


▶   ▶  ▶Whats New! 24Jewish Recipes videos,,,,,, Ask the Rabbi: Questions and Answers about Kashrut

Traditional Jewish Recipes

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

The Best Way To Roast A Whole Chicken

Joy of Kosher

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

 


▶   ▶  ▶Whats New! 24Jewish funny videos

JEWBELLish

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

HOT

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

▶   ▶  ▶Whats New! JEWISH LIFE 

Keren Hayesod UIA

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

Centre for Jewish Life – London

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

2 חדשות 2,,,,,,,ערוץ היוטיוב הרשמי של חדשות ערוץ

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

Jewish Life Television

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

Mayanot:Taglit-Birthright Israel

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

 

▶   ▶  ▶Whats New! LA VIE JUIVE 

jerusalemplus tv

Le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) ,,,,,,Roger Cukierman 

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

Coolamnews.com

Coolamnews.com et son prolongement sur Youtube est fondée par une équipe de francophones partageant un point commun: leur amour d’Israël et leur souci d’une information professionnelle. Coordonnée par David Sebban, composée de journalistes, mais aussi d’un officier de Tsahal et d’un expert en Stratégie, la rédaction de Coolamnews vise à amener une actualité Israélienne sans filtre aux francophones, sur un plateau.
Coolamnews est le seul media francophone assurant une veille de l’actualité Israélienne 24h/24 par l’intermédiaire de son fil info: toutes les dernières actualités du pays sont disponibles en un coup d’œil à ses lecteurs, à tout moment de la journée. Coolamnews, c’est aussi une sélection de vidéos offrant aux francophones un angle de vue d’Israël qui leur était jusqu’ici inaccessible à cause des barrières linguistique ou culturelle…

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

BFMTV

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

Rcj Radio  

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

Rav TOUITOU  

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

▶   ▶  ▶Whats New! JÜDISCHE NACHRICHTEN 

Israel Heute

▶   ▶  ▶more videos in this playlist

Israel Heute Nachrichten 

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

Rabbi Yitzhak Ehrenberg

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

Thora in Frankfurt

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

▶   ▶  ▶Whats New! JEWISH COMMUNITIES 

Shavei Israel

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

Kulanu Inc

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

The Jewish Agency For Israel

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

WorldJewish Congress

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

 World Israel Beytenu Movement

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

 Brooklyn Jewish Center

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

▶   ▶  ▶Whats New! JEWISH CULTURE 

Forverts

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

▶   ▶  ▶Whats New! JEWISH HISTORY

Jewish History Rabbi Berel Wein

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

▶   ▶  ▶Whats New! CHASSIDUS

Daf Yomi Rabbi Dov Linzer Yeshivat Chovevei Torah Rabbinical School

Daily Chassidus …with R’ Paltiel, 

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

SHIUR KLALI (weekly insights) by Rabbi Gafne 

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

 RABINO ITZJAK GINSBURGH ,Gal Einai en Español desde Israel

▶ ▶ ▶more videos in this playlist


Kupat Ha’ir is the largest volunteer based charity fund supported by Jews worldwide. Kupat Ha’ir is the lifeline for thousands of needy. With offices in Israel, the U.S., Canada http://www.kupat.org

kupathair

â–¶ â–¶ â–¶more videos in this playlist

PICof theDay

patrickbruel2

24Jewish Video Clip of the Day ! Amir & Patrick Bruel – Kashe Limtso Milim, Part 2 Section on the right side Amir & Patrick Bruel and more,., Great Videos Selection   http://24jewish.com/wordpress/?p=6733

 

 

 

Leiner1

24Jewish Video Watch What Happens! Music-Simcha of the Day ! Pischi LI – Simcha Leiner , Part 2 Section on the right side Simcha Leiner,Yaakov Shwekey, Yossi Green ., Great Videos Selection 24Jewish Video Watch What Happens! Clip of the Day ! David D’or , kol hakochabim, Part 2 Section on the right side David D’or ,., Great Videos Selection 24Jewish Video Watch What Happens! NEWS of the Day ! Iran nuclear deal reached,i24news exclusive interview with Gill Rosenberg , Crossing the Line 2: The New Face of Anti-Semitism on Campus ,,,Part 2 Section on the right side Arutz Sheva TV,IBA News,IDF the Israel Defense Forces (IDF),., Great Videos Selection fr-shoah 24Jewish Video Clip of the Day ! Discours de François Hollande au mémorial de la Shoah à Paris, Part 2 Section on the right side Jusqu’au dernier : La destruction des Juifs d’Europe ,., Great Videos Selection synagoguevictoire 24Jewish Video Clip of the Day ! Lechu Neroneu – Cantor Aron Hayoun and the choir of the Grand Synagogue La Victoire, Paris, Part 2 Section on the right side CRIF , Roger Cukierman,., Great Videos Selection Shalom3 24Jewish Video Clip of the Day ! Ensemble “Aventura” dans “Pax, Shalom, Salam”, Part 2 Section on the right side Tsahal – Armée de Défense d’Israël,., Great Videos Selection taglit 24Jewish Video Clip of the Day ! TAGLIT FRANCE avec le FSJU, Part 2 Section on the right side Centre Communautaire Laic Juif, Ccljbe Bruxelles., Great Videos Selection europeisrael 24Jewish Video Clip of the Day ! Rare témoignage des Juifs en Algérie sur de bonnes relations avec les musulmans, Part 2 Section on the right side Europe Israël ,., Great Videos Selection Kibbutz3 24Jewish Video Clip of the Day ! INVENTING OUR LIFE: THE KIBBUTZ EXPERIMENT – Excerpt, Part 2 Section on the right side Kibbutz,., Videos Selection  Kibbutz4 24Jewish Video Clip of the Day ! A Day in the Life: Kibbutz Tel Katzir, Part 2 Section on the right side Kibbutz ,., Videos Selection Kibbutz5 24Jewish Video Clip of the Day ! What is a kibbutz in Israel ? By Adam J. Wasser, Part 2 Section on the right side The Hannaton Educational Center,., Great Videos Selection  Arnon 24Jewish Video Clip of the Day ! International Dance Journey Program Rehearsal | Kibbutz Contemporary Dance Company, Part 2 Section on the right side Yehudit Arnon Kibbutz Contemporary Dance Company ,., Videos Selection Kibbuz2 24Jewish Video Clip of the Day ! How to Build a Geodesic Strawbale Dome – Placing the Bales, Part 2 Section on the right side Kibbutz and Music,., Great Videos Selection clip-kabbalat 24Jewish Video Jewish Clip of the Day,Shabbat in Tel Aviv and Beit Tefilah Israeli – Kabbalat Shabbat at Tel Aviv Port, Part 2 The Birthright Israel Experience Great Videos Selection clip-Shalom Aleichem 24Jewish Video Jewish Clip of the Day,Yeshiva Darchei Torah Choir – Shalom Aleichem, Part 2 Section on the right side : TheJewishSongs, Chabad Media, Breslev Media Great Videos Selection recipe-Kosher Kingdom 24Jewish Video Jewish RECIPES of the Day , Kosher Kingdom: Cooking With The King – How to Make Chicken Stir-Fry , Part 2 Kosher Kingdom channel Please Ask the Rabbi about Kashrut   clip-Herzl 24Jewish Video Clip of the Day ! The Spielberg Jewish Film Archive – Theodor Herzl – A Living Portrait, Part 2 Section on the right side Theodor Herzl,., Great Videos Selection clip-Manny Cohen 24Jewish Video Clip of the day, Bar Yochai – Words: Rabbi Shlomo Amar – Cantor: Manny Cohen., Part 2 Rabbi Shlomo Amar, Messilat Yesharim, Jewish Torah Insights, Great Videos Selection clip-Yonatan Razel 24Jewish Video Clip of the day, Yonatan Razel – ” ett panecha abakech”, Part 2 Popular Yonatan Razel , Great Videos Selection clip-LIOR KAKON 24Jewish Video Clip Event of the day, LIOR KAKON mitgagat, Part 2 Popular Jewish music & Jewish wedding videos, Great Videos Selection clip-HAVANA 24Jewish Video Clip of the Day ! HAVANA – LA HABANA Jews in Cuba, Part 2 Section on the right side The Barry Sisters- yiddish favorites ,., Great Videos Selection clip-Yiddish Lesson 24Jewish Video Jewish Culture of the Day ! Yiddish Lesson 1. Beginners Level, Part 2 Section on the right side,bbbb,., Great Videos Selection clip-israel2 24Jewish Video Jewish Culture of the Day ! Prayers with an Italian flavor in Jerusalem, Part 2 Section on the right side, ISRAEL. ,., Great Videos Selection   clip-Joy Kosher 24Jewish Video Clip of the Day ! Spiced Gefilte Fish – Kosher Recipe, Part 2 Section on the right side joy kosher,., Great Videos Selection clip-Messiah 24Jewish Video Clip of the Day ! dj messiah, Part 2 Section on the right side MatanelMessiah,., Great Videos Selection clip-Masa Israel 24Jewish Video Clip of the Day ! Masa Israel – Andres assists the CTO of a nonprofit in Tel Aviv, Part 2 Section on the right side Masa Israel,., Great Videos Selection clip-Israeli Jewish wedding 24Jewish Video History of the Day ! Israeli Jewish wedding, Part 2 Section on the right side Proud Sephardic,., Great Videos Selection clip-Bente Kahan 24Jewish Video Clip of the Day ! Kinderjohren yiddish song from Cracow, Part 2 Section on the right side Bente Kahan,., Great Videos Selection clip-voice 24Jewish Video Jewish Culture of the Day ! VOI Unplugged: Pesach Stadlin “A Song for Ahmadinejad”, Part 2 Section on the right side,Voice of Israel,VOI Unplugged, Great Videos Selection clip-yadvashem1 24Jewish Video Jewish History  of the Day ! A Visit to Munkács in 1938- Archival Footage of a Family Murdered in the Holocaust , Part 2 Section on the right side,The Fate of Jewish Communities: Before,During and After the Holocaust,., Great Videos Selection clip-Mordechaj Gebirtig1 24Jewish Video Jewish Culture of the Day ! Mordechai Gebirtig, Part 2 Section on the right side,Mordechai Gebirtig. Great Videos Selection clip-cantorial1 24Jewish Video Jewish Music of the Day , Cantor Ushi Blumenberg Keil Malei Rachamim , Part 2 CANTORS channel Great Videos Selection clip-Szalonna 24Jewish Video Jewish Clip of the Day,Pál István “Szalonna” – Rutén lakodalmi zene, Part 2 KLEZMER MUSIC TOP TRACKS Great Videos Selection clip-aryel 24Jewish Video Clip of the Day ! Council of Chabad Cantors AND MORE, Part 2 Section on the right side the brothers Aryel,., Great Videos Selection clip-Alegremonos 24Jewish Video Clip of the Day ! SHIR HAMAALOT Cantico de las gradas HD Hebreo y español and more, Part 2 Section on the right side Jewish Set Music Dj Ariel Mor,., Selection shavuot-2015-wp 24Jewish Video Event of the Day ! Shavuot Song – “Stay Up All Night”,,,The Ten Commandments – A Song for Kids.,,,,The Ten Commandments – A Song for Kids, The Ten Commandments as Part of Shema- Interview with Rabbi David Bar-Hayim,,Part 2 Section on the right side Shiurim Preparation for Shavuot,., ( hebrew) Great Videos Selection clip-Itzik Dadya 24Jewish Video Clip of the Day ! Itzik Dadya, Am Israel, Español y Hebreo, Musica Judia, Part 2 Section on the right side Itzik Dadya,., Great Videos Selection clip-hanouch 24Jewish Video Clip of the Day! Rabot Hadrahim, Part 2 Section on the right side Mix Shalom Hanoch – Ahavat Neurai and more ,., Great Videos Selection clip-Yehuda Glantz 24Jewish Video Clip of the Dayof the Day ! Yehuda Glantz Yesh Li, Part 2 Section on the right side Yehuda Glantz ,., Great Videos Selection clip-lagbaomer2b 24Jewish Video Jewish Event of the Day ! Meron,Lag BaOmer, Part 2 Section on the right side, Lag BaOmer,., Great Videos Selection clip-LvivKlezFest 24Jewish Video Jewish Clip of the Day ! LvivKlezFest-2014, Part 2 Section on the right side,LvivKlezFest,., Great Videos Selection clip-moustaki1 24Jewish Video Jewish Clip of the Day ! Georges Moustaki – Le Métèque , Part 2 Section on the right side,Top Tracks for Georges Moustaki,., Videos Selection clip-Rivlin2 24Jewish Video Jewish Clip of the Day ! Israel’s President Reuven Rivlin ordered the President’s Residence to Chabad emissaries’ children in Nepal , Part 2 Section on the right side,President Reuven “Ruby” Rivlin,., Great Videos Selection clip-yomyeru 24Jewish Video Jewish Clip of the Day ! 100,000 Jews Celebrate the Liberation of the Old City on Yom Yerushalayim at the Kotel, Part 2 Section on the right side,Israel Defense Forces,., Great Videos Selection clip-independance 24Jewish Video Jewish Clip of the Day ! Independence Day 2015 of Israel IDF – 67 years, Part 2 Section on the right side,official YouTube channel of the Prime Minister of Israel.,., Great Videos Selection clip-independance2 24Jewish Video Jewish Clip of the Day ! Israeli Declaration of Independence, Part 2 Section on the right side,Popular Yom Ha’atzmaut & Israeli Declaration of Independence videos,., Great Videos Selection clip-Boi Veshalom 24Jewish Video Jewish Clip of the Day ! Boi Veshalom, Part 2 Section on the right side,Sruli and Mendy Portnoy,., Great Videos Selection clip-SHOMER ISRAEL 24Jewish Video Jewish Culture of the Day ! SHOMER ISRAEL Guardian De Israel HD Hebreo – Español, Part 2 Section on the right side,JERUVISION, Great Videos Selection clip-israelstate 24Jewish Video Jewish Event of the Day ! Israel Independence Day Video, Part 2 Section on the right side,Sussex Friends of Israel,., Great Videos Selection clip-Eastern Europe 24Jewish Video Jewish Life of the Day ! Jewish Life in Eastern Europe, Part 2 Section on the right side,JerusalemU,., Great Videos Selection 24Jewish Video Jewish History of the Day ! Jerusalem: 4000 Years in 5 Minutes, Part 2 Section on the right side,TheJerusalemCenter,., Great Videos Selection CLIP-RABIN 24Jewish Video Jewish History of the Day ! Yitzhak Rabin in 92, Part 2 Section on the right side,Ministry of Defence,., Great Videos Selection clip-MeditationLibrary 24Jewish Video Jewish Clip of the Day ! Meditation, Part 2 Section on the right side,Meditation Library,., Great Videos Selection clip-yomhazikaron2 24Jewish Video Jewish Event of the Day ! Yom Ha Zikaron Israeli Memorial Day , Part 2 Section on the right side,Yom Ha Zikaron Memorial Day Song,., Great Videos Selection clip-Yom Haatzmaut

YOM HA’ATZMAUT 2015 Promo Video!

clip-yomhazikaron

Yom Hazikaron

clip-Buchenwald 24Jewish Video Jewish Culture of the Day ! Buchenwald: 70th anniversary of Nazi concentration camp’s liberation, Part 2 Section on the right side, Holocaust Survivors,Buchenwald: 70th anniversary of Nazi concentration camp., Great Videos Selection clipAllianceisraélite 24Jewish Video Jewish Life of the Day ! LA SOURCE DE VIE Au commencement était l’école , Part 2 Section on the right side, Alliance israélite universelle,., Great Videos Selection clip-Straßenumfrage 24Jewish Video Jewish Life of the Day ! Straßenumfrage zum Thema Juden in Deutschland,,Kiss Me, I’m Jewish, Part 2 Section on the right side,Yad Vashem – Deutsch,., Great Videos Selection clip-Moshe Hecht 24Jewish Video Jewish Simcha of the Day ! Moshe Hecht – Believers (Official Music Video), Part 2 Section on the right side,Moshe Hecht,., Great Videos Selection clip-Pesach 24Jewish Video Jewish Clip of the Day ! Happy Pesach !, Part 2 Section on the right side Israel Defense Forces,., Great Videos Selection clip-Hamenagnim 24Jewish Video Jewish Simcha of the Day ! Hamenagnim, Part 2 Section on the right side, Hamenagnim, Kumtantz | Yisroel Werdyger,., Great Videos Selection clip-Blue Melody 24Jewish Video Jewish Simcha of the Day !Blue Melody ft. Chaim D. Berson & Zemiros Group “Mi shehassa Nissim”, Part 2 Section on the right side,” – Blue Melody ft. Chaim D. Berson & Zemiros Group,., Great Videos Selection clip-The Maccabeats 24Jewish Video Jewish Clip of the Day ! The Maccabeats – Dayenu – Passover, Part 2 Section on the right side,The Maccabeats,., Great Videos Selection animrecip2 ,,, ,,,,++++++ large selection videos +++