Select Section WEEKLY Parasha Parshat Bechukotai language : MULTI-LANGUAGES, SHIURIM & COMMENTARIES

weekly-parasha-dont-NEW

Weekly Parasha F-U-L-L  Version  5776

24JEWISH.TV WEEKLY PARASHAH,, Select MyRabbi,,, Languages : hebrew,english,russian,french,spanish Great Shiurim and Commentaries Selection

ARCHIVES

Select Section WEEKLY Parshat Bechukotai language hebrew, french, english, spanish, german, russian, Machon Meir, CHABAD, The Jewish Woman, YOUTH/TEENS SHIURIM & COMMENTARIES

Select Section WEEKLY Parasha Parshat Bechukotai Language : hebrew, SHIURIM & COMMENTARIES

WHATHAPPEN1-kl
Jewish News <><> Simcha Channel <><> Torah Insights <><> Jewish Recipes <><> Jewish Life <><> Das Jüdische leben <><> La Vie Juive <><> Jewish Communities <><> Jewish Culture & Yiddish <><> Jewish History <><> This Day, In Jewish History Tanya Shiurim Shiurim Hayom Yom <><> V I D E O C L I P O F T H E D A Y <><> This week’s Torah Portion

Select Section WEEKLY Parshat Bechukotai  language hebrew,french,english,spanish,german,russian, Machon Meir, CHABAD,The Jewish Woman,YOUTH/TEENS SHIURIM & COMMENTARIES

בחוקותי HD

11.05.2014
“אם בחוקותי תלכו- ואת מצוותי תשמרו”
מצוות ותלמוד תורה
“נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי”
רבי מאיר בעל הנס
אלהא דרבי מאיר ענני
עשרה הרוגי מלכות – רבי עקיבא
המלאך מיכאל סנגורם של ישראל
תלמיד חכם שווה להקב”ה

הרה”ג יעקב חיים סופר שליט”א פסח שני – Bechukotai בחוקותי התשע”ד

12.05.2014

פרשת בחוקותי הרב קניאל כרמיאל

08.05.2014

הרב ברוך רוזנבלום פרשת בחוקותי 1 Rabbi Baruch Rosenblum

09.05.2014

פרשת בחוקותי – השמחה מצילה חיים – הרב אייל ישראל שטרנליב

08.05.2014

רבי שמעון, זה השולחן אשר לפני ה’

13.05.2014
השיעור בירושלים, פרשת בחוקותי תשעד.

פרקי אבות, פרק ג משנה ג:
רבי שמעון אומר, שלשה שאכלו על שלחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כאלו אכלו מזבחי מתים, שנאמר (ישעיה כח), כי כל שלחנות מלאו קיא צאה בלי מקום.
אבל שלשה שאכלו על שלחן אחד ואמרו עליו דברי תורה, כאלו אכלו משלחנו של מקום ברוך הוא, שנאמר (יחזקאל מא), וידבר אלי זה השלחן אשר לפני ה’.

ישעיהו כח:
א הוי עטרת גאות שכרי אפרים וציץ נבל צבי תפארתו אשר על ראש גיא שמנים הלומי יין
ב הנה חזק ואמץ לאדני כזרם ברד שער קטב כזרם מים כבירים שטפים הניח לארץ ביד
ג ברגלים תרמסנה עטרת גאות שכורי אפרים
ד והיתה ציצת נבל צבי תפארתו אשר על ראש גיא שמנים כבכורה בטרם קיץ אשר יראה הראה אותה בעודה בכפו יבלענה
ה ביום ההוא יהיה יהוה צבאות לעטרת צבי ולצפירת תפארה לשאר עמו
ו ולרוח משפט ליושב על המשפט ולגבורה משיבי מלחמה שערה
ז וגם אלה ביין שגו ובשכר תעו כהן ונביא שגו בשכר נבלעו מן היין תעו מן השכר שגו בראה פקו פליליה
ח כי כל שלחנות מלאו קיא צאה בלי מקום
ט את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה גמולי מחלב עתיקי משדים
י כי צו לצו צו לצו קו לקו קו לקו זעיר שם זעיר שם
יא כי בלעגי שפה ובלשון אחרת ידבר אל העם הזה
יב אשר אמר אליהם זאת המנוחה הניחו לעיף וזאת המרגעה ולא אבוא שמוע
יג והיה להם דבר יהוה צו לצו צו לצו קו לקו קו לקו זעיר שם זעיר שם למען ילכו וכשלו אחור ונשברו ונוקשו ונלכדו

יחזקאל מא:
א ויביאני אל ההיכל וימד את האילים שש אמות רחב מפו ושש אמות רחב מפו רחב האהל

כב המזבח עץ שלוש אמות גבה וארכו שתים אמות ומקצעותיו לו וארכו וקירתיו עץ וידבר אלי זה השלחן אשר לפני יהוה
כג ושתים דלתות להיכל ולקדש
כד ושתים דלתות לדלתות שתים מוסבות דלתות שתים לדלת אחת ושתי דלתות לאחרת
כה ועשויה אליהן אל דלתות ההיכל כרובים ותמרים כאשר עשוים לקירות ועב עץ אל פני האולם מהחוץ
כו וחלונים אטמות ותמרים מפו ומפו אל כתפות האולם וצלעות הבית והעבים

חתת יומי יג אייר יום שלישי תשעד פרשת …

13.05.2014

אם בחוקותי תלכו… (פרשת בחוקותי) – הרב מנחם דוברוסקין

12.05.2014

פרשת בחוקותי – משמעותה של הברית בין ה’ לעם ישראל

13.05.2014

הידברות-הרב יוסף בן פורת-פרשת בחוקותי

אם בחוקותי תלכו… (פרשת בחוקותי) – הרב מנחם דוברוסקין
http://midrashat-menachem.com/

מרן הרב עובדיה יוסף שליט”א – פרשת בחוקותי

הידברות-הרב זמיר כהן-פרשת בחוקותי / Rabbi Zamir Cohen

הרב דניאל זר הילולת רבי שמעון בר יוחאי זצ”ל תשע”ב

12.05.2012
הרב דניאל זר הילולת רבי שמעון בר יוחאי תשע”ב

הידברות-הרב אורי זוהר-פרשת בחוקותי

הידברות-הרב יונה מצגר-דרך הפרשה-פרשת בהר-בחוקותי

חדש! השבוע פרשת בהר כל הרבנים חובה

28.06.2013
להורדה חינם את ספר-ההוכחות-החד-משמעיות-שיש-בורא-לעולם-ו­התורה-אמת-מאת-עו”ד-ערן-בן-עזרא ליחצו על הקישור הבא

לקראת שבת

הרב אליהו גודלבסקי

הידברות-הרב יונה מצגר-דרך הפרשה-פרשת בהר-בחוקותי

,,, הראשון לציון הרב יצחק יוסף בן מרן שיעור מוצאי שבת פרשת

חדש! כל הרבנים על ימי ספירת העומר מומלץ בחום!

 

טעמי המקרא בנוסח מרוקאי,קריאה בתורה בנוסח מרוקו /Lire la Bible Taamey Hamikra

ברכות לפני ואחרי הפטרה נוסח מרוקאי

איתמר מלכא

גירסא ישנה, העלתי לבינתיים כי ראיתי שאין.
כרגע אני עובד על הקלטת כל עליות הראשון מחדש..

פרשת ,,,,,- הרב זמיר כהן

פרשת הרב משה סוסנה

בס”ד
לייעוץ והכוונה, סידור קידושין, כשרויות, חזנות ספרדית ומרוקאית, וכל עניני דת, הרב משה סוסנה.757.359.8468. אימייל, moshesosna@gmail.com
הרב משה סוסנה שליט”א הוסמך על ידי בית מדרש לרבנים, ע”י הרב מרדכי אליהו זצוק”ל, וכן הרב עבר בחינות של הרבנות הראשית לישראל, ומכהן כעת כרב בורגיניה ביץ, אמריקה בבית כנסת היכל שלמה ובעוד כמה בתי כנסיות. הסרטונים הם שיעורי תורה, ומוסר, על מעגל השנה, ופרשיות השבוע, פסקי הלכות, ודברים השווים לכל נפש, שמעו ותחי נפשכם.

פרשת שבוע ומודעות עצמית

 

שיעור פצצה שמלמד ת’כלס על מה אני צריך להתכוונן לפני פורים…כדאי להקדיש זמן להתבוננות…מחלקים פה מתנות. מי שרוצה שיבוא וישמע

שלמה יעקב ביטון

Moshe Vaknin פרשת ….

פרשת Harav Elon Lessons

פרשת רוני גרפיקס בר

הרב ברוך רוזנבלום פרשת Rabbi Baruch Rosenblum

שיעורי תורה, סרטים יפים ועוד

 

פרשת – פרטי קרבן עולה – לימוד בוקר בפרשה – -הרב דב ביגון – ערוץ מאיר – שיעורי תורה – יהדות

הרב יוסף מזרחי

פרשת ,,,, מחוברת לפרשת פרה עם הרב שרגא זלמנוב – לגימת חסידות” פרשת עם הרב שרגא זלמנוב – לגימת חסידות

פרשת ,,,, -מה זה מחצית השקל ולמה נותנים את מחצית השקל? ולמה מכריזים על השקלים בחודש אדר?
למה המילים משכן ומשכון הם אותו השורש?
ההרבה שאלות והרבה תשובות בפרק זה של לגימת חסידות עם הרב שרגא זלמנוב על פרשת פקודי

הרב אברהם הכהן

Rabbanim

Rabbanim

Rabbanim

חדש! לדון לכף זכות הרב מנשה בן פורת חובה לצפות!!!,Rabbanim

09.02.2014
המשנה במסכת אבות מבקשת “והווה דן כל אדם לכף זכות”, כיצד ניתן לעשות כן? האם זה לא שקר לדון לכף זכות? על שאלות אלו ואחרות עונה הרב מנשה בן פורת דרך סיפורים מהחיים מתוך חוכמת חז”ל הנפלאה.

שלום חברים! כל מי שיכול בבקשה ממכם כל סרט טוב שראיתם ממה שאני העלתי או אחרים כמובן רק סרטי יהדות תלחצו על אהבתי וגם תגובה טובה או תודה וכמה זה חיזק אותכם כהוקרה על כל ההשקעה בערוץ זה מאוד חשוב לי ונותן כח להמשיך להעלות לכם עוד סרטים תודה לכולם!

מעוניינים לשמוע עצות מקצועיות בחינוך ילדים? http://www.DifferentEducation.org.il הקליקו לעצות מקצועיות בחינוך ילדים https://www.youtube.com/watch?v=G47OHOtzF_Q&list=PLk0f2fQUvg7wiRtZV4yLD6LymOT2CAIpz

פרשת —-

צדקה בינלאומית הרב אברהם בן אסולין

11.02.2014
שתפו תחברים והרשמו לערוץ שלי הרשמה לערוץ תעניק לכם את הזכות להיות הראשונים לדעת על כל הרצאה או סרטון חדש שיוצא לפני כולם
אתר הפייסבוק של הערוץ https://www.facebook.com/toraamitit?r&#8230;
אתר “תורה אחת” http://www.tora1.com הרצאות של מגוון רבנים לשמיעה ולצפיה עם מגוון נושאים זוגיות,חינוך ילדים,פרשת השבוע,חגי ישראל,הלכה,דף היומי,גמרא,קבלה,מיסטיקה,תורה ומדע,גילגולי נשמות,מוות קליני,חלומות,שם האדם,סוד האותיות,מוסר,סיפורי צדיקים,יהדות,תנך,חסידות,סיפורים אישיים של בעלי תשובה מגוון רבנים בין היתר: הרב יצחק פנגר,הרב זמיר כהן,הרב בן ציון מוצפי,הרב עובדיה יוסף,הרב יצחק יוסף,הרב שלמה לוינשטיין,הרב נסים יגן,הרב יעקב ישראל לוגאסי,הרב ארז משה דורון,הרב ברוך רוזנבלום,הרב ראובן אלבז,הרב יוסף מוגרבי,הרב שמשון פינקוס,הרב מנחם שטין,הרב משה איינהורן,הרב יאושיהו פינטו,הרב יעקב עדס,הרב יוסף בן פורת,הרב יחיאל יעקובזון,הרב שמחה כהן,הרב מאיר שלמה,הרב יהודה יוספי,הרב בניהו שמואלי,הרבית סיאני,הרב אליהו רוסתמי,הרב דניאל זר, הרב רפאל זר,הרב חיים הכהן המכונה בשם “החלבן” הרב יהודה אליהו,הרב מאיר אליהו,הרב זילבר,הרב חיים רבי,הרב נחום דיאמנט,הרב מרדכי נויגרשל,הרב אהרון זכאי,הרב עוזיהו אלכורת,הרב דוד בצרי,הרב דוד שטרית,הרב משה לוי,הרב יעקב שכנזי,הרב שלום לופס,הרב יוסף שובלי,הרב יעקב חיים סופר,הרב יורם אברגל,הרב יורם סרי,הרב עמנואל מזרחי,הרב אהרון פרידמן,הרב דן סגל,הרב יהונתן חן,הרב ניסים פרץ הרב אמנון יצחק הרב יצחק פנגר,הרב אמנון יצחק הרב יצחק פנגר,הרב אמנון יצחק הרב יצחק פנגר הרב לסרי,הרב ניר בן ארצי,הרב ארוש,הרב קוואס,הרב ברג,הרב דוד יוסף,הרב הרצל חודר,הרב יובל אשרוב הכהן,כהן,לוי,הרב כדורי,הרב קרליבך,הרב לייטמן,הרב לאו,הרב מאיר אליהו,הרב אמנון יצחק,הרב קריספי,ליאור הרב אמנון יצחק הרב בן ציון מוצפי הרב עובדיה יוסף
הרשמה לערוץ תעניק לכם את הזכות להיות הראשונים לדעת על כל הרצאה או סרטון חדש שיוצא לפני כולם
ובבקשה מכם לא לצפות בסרטונים בשבת וחגים
אנא בכל לשון בקשה שתפו את הערוץ בפייסבוק או בכל אתר שיתוף
וקח תקחו זכות נצחית בזיכוי הרבים
יהי רצון שכל השיעורים יהיו לנורה בת לאה בריאות הגוף והנפש ונחת מכולם
לרפואה שלמה מהרה לחיים בן מרים
ולעילוי נשמת אלי בן מזל ומשה בן גליה

הרב פינטו – פרשת / שהתקיים בלוס אנגלס / כ”ה בשבט תשע”ד

פרשת הרב שלמה יעקב ביטון

פרשת   עי הרב אליהו דיסקין יתרו יח שבט תשסט

12.01.2014
לחץ על הקישור הבא: והאזן או הורד אלפי קלטות אודיו
https://drive.google.com/folderview?i&#8230;

הרב יהודה קרויזר –

הרב פינטו

עונג שבת – פרשת – תוכנית באורך מלא

פרשת הרשמה לערוץ תעניק לכם את הזכות להיות הראשונים לדעת על כל הרצאה או סרטון חדש שיוצא לפני כולם
ובבקשה מכם לא לצפות בסרטונים בשבת וחגים

הרב זמיר כהן

הרב חיים כהן

05.04.2014

השיעור מתוך ובאדיבות אתר “החלבן”: http://ravhaim.org
באתר תמצאו מאגר מלא ומסודר של כל שיעורי הרב.
השיעורים בפורמט לצפייה והאזנה וניתנים גם להורדה.

קול צופייך | תשנ”ח ו’ שבט | פרשת | הלכות ט”ו בשבט | מרן הרב מרדכי אליהו

………………………………….­………………………..
לתכנים וסרטים נוספים בקרו באתר הרב מרדכי אליהו
http://www.harav.org/

פרשת הרב קניאל שליט”א כרמיאל תשע”א

פרשת הרב קניאל שליט”א כרמיאל

הרב פינטו שיעור מוסר על פרשת שיעור קונפרנס לאשדוד

חדש! פרשת – הכרת הטוב הרב הרצל חודר מומלץ ומרתק ביותר!!!

פרשת הרב אליהו אור

פרשת הרב דרוקמן

קול צופייך | פרשת תשע”ד | הלכות הנלמדות מהמן | הרה”ג שמואל אליהו

07.01.2014
שיעורו השבועי של מורנו הרב שמואל אליהו על פרשת בדינים והלכות הנלמדות מירידת המן במדבר.. צפייה מהנה..
………………………………….­­………………………..
לתכנים שיעורים וסרטים נוספים של הרב שמואל אליהו
בקרו באתר הרב מרדכי אליהו
http://www.harav.org/

הרב ברוך רוזנבלום פרשת

11.01.2014
דרשותיו המהממות של הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע המתקיימות בימי חמישי בעיר בני ברק ברחוב רבי עקיבא 52 בשעה 20:30

הרב שלמה לוינשטיין שליט”א –  פרשת  התשע”ב

27.01.2013
לעוד שיעורים של הרב ועוד רבנים אחרים יותר מ – 7.5000 שיעורים!!
בקרו בערוץ היוטיוב של ‘עמרם שלום פרידמן’

פרשת

2 דקות תורה לפרשת
הכנסו לערוץ – http://www.youtube.com/user/2Torah

לחצו “הרשם” \ subscribe ו”אהבתי” \ like.
שתי דקות של תורה – פרשת השבוע.
.Two minutes of torah, parashat bo
חידוש קצר מפרשת השבוע פרשת בא.
מפי הרב הצדיק רבי יוסף שובלי שליט”א.

קישורים:

http://www.breslev-midot.com/%D7%94%D… הרבי מליובאוויטש , rabbi melubavitz

שתי דקות תורה – חידושים קצרים על פרשת שבוע.

הידברות-הרב אורי זוהר-פרשת שמות

08.02.2012

פרשת שמות
הרב אורי זוהר ממשיך בסדר הפרשיות והמוסר שעומד מאחוריהם והפעם פרשת שמות.

מהרחו

29.07.2013   Rav Moshe Armoni

 

… פרשת

16.05.2012

שיעורים של הרב מרדכי אלון שליט”א לפרשת השבוע משנת תשסח
בית מדרש ואהבת מושבה מגדל
הקדמה לספר שמות
שמות, פסוק א עד יא

שיעורים על פרשת תזריע – כשרות בעלי חיים – לימוד בוקר בפרשה – -הרב דב ביגון – ערוץ מאיר – שיעורי תורה – יהדות

הרב אברהם חפוטא שליט”א

הרב יצחק רצאבי הדרשה השבועית מוצ”ש 19.1.13 פרשת

19.01.2013

הרב יצחק רצאבי שליט”א הדרשה השבועית פרשת בא תשע”ג – באדיבות אתר יהודי נט פרשת השבוע http://www.yehudy.net

הרב יונה מצגר

הרב שקד בוהדנה שליט”א – פרשת ” ” תשע”א.

 הרב משה סוסנה

01.01.2013

מה התועלת שיצאה מהשיעבוד במצרים? ומה עלינו ללמוד מכך.

שיעור שבועי הרב ניר בן ארצי שליט”א

פרשת השבוע

24.02.2010

הפרשה עוסקת בתרומת בני ישראל להקמת המשכן. כשבני ישראל היו במדבר היתה להם השגחה אלוהית שדאגה להם לכל צורכיהם ואילו למען הקמת המשכן הם מצטווים להביא בעצמם את מיטב החומרים. הרב רונן לוביץ’ משוחח עם ד”ר ענת פרוינד על החשיבות של תרומה לחברה ועזרה לזולת. צפו בתוכנית זו ואחרות בערוץ האקדמי- http://www.actv.haifa.ac.il/programs

Haftarah הפטרה‎ – Parashat Ahare Mot – Qedoshim אחרי מות קדשים (Moroccan מרוקאי & Spanish)

17.04.2013
Moroccan Daily Halakhot
La Halakha Marocaine Quotidienne
http://www.darkeabotenou.com

Haftara of Perashat Qedoshim during a year that this perasha is not read in conjunction with Aharé-Mot.

Moroccan Tune 0:00
Spanish Moroccan Tune 4:35

Ye’hezqel 20:2 – 20:20

Sung by: nz”y Ribi David Kadoch s”t – ‘Hazan of Abir Ya’aqob, Toronto, Canada

בקשות פרשת Bakashot Parashat

13.01.2011

On the Hilula of Baba Sali on Motsae Shabbat January 8th, the Sephardic Community got together at Abir Yaakob Congregation to sing the Moroccan Bakashot of Parashat Bo along with some of the piyutim of Yagel Yaakob.
Hazanim included:
R’ David Kadoch of Abir Yaakob
R’ Aviv Ouanounou of Magen David

Divre Torah address given by: Haham Amram Assayag

Select Section WEEKLY Parasha Parshat Bechukotai Language : english, SHIURIM & COMMENTARIES

WHATHAPPEN1-kl
Jewish News <><> Simcha Channel <><> Torah Insights <><> Jewish Recipes <><> Jewish Life <><> Das Jüdische leben <><> La Vie Juive <><> Jewish Communities <><> Jewish Culture & Yiddish <><> Jewish History <><> This Day, In Jewish History Tanya Shiurim Shiurim Hayom Yom <><> V I D E O C L I P O F T H E D A Y <><> This week’s Torah Portion

Select Section WEEKLY Parshat Bechukotai  language hebrew,french,english,spanish,german,russian, Machon Meir, CHABAD,The Jewish Woman,YOUTH/TEENS SHIURIM & COMMENTARIES

Rabbi M. Snow – Bechukosai

14.05.2014 Young Israel Beth El of Borough Park

Lag Ba’omer/Bechukosai

13.05.2014
Lag Ba’omer/Bechukosai:
Who needs material rewards when Moshiach comes?
By: Rabbi Levi Y. Garelik
Also:
1. Are we supposed to be doing Mitzvos because of the rewards?
2. Are you allowed to do Mitzvos because of the rewards?
3. Are rewards in Torah an incentive?
4. Why does the Torah mention rewards anyway?
5. What are the rewards when Moshiach comes? Are they material or spiritual?
6. Why are these rewards discussed in parshas Bechukoisai?
7. How is this explained in PirkeiAvos?
8. How does Rabbi Shimon bar Yochai explain all of this in the Zohar?
9. Why does it take to so long for something to grow?
10. Why in Gan Eden as soon as they planted it grew?
11. What are the two levels of “engraving”?
12. What is the level of a Jewish Neshama (soul)?
13. Why did the Rebbe initiate the concept of “going out to the “street” and get a Yid to do a Mitzvah”?
14. When one had a negative situation (health, livelihood etc.) the Rebbe would instruct to check the Mezuzos or Tefillin. What is the connection?
15. What did the Previous Rebbe comment to the young men that went on “MerkosShlichus”?
16. What did the Rebbe write to my mother when she thought she “failed”?
Based on LikuteiSichos Vol. 37 pages 79-84 and others

Rabbi Riskin’s Insights into Parshat ….- “Torah Lights” — 5774

Rabbi Chaim Richman,Temple Institute, Weekly Torah Portion:

Video Vort: Parshat Bechukotai With Rabbi Eric Goldman

09.05.2014

Rabbi Yosef Mizrachi – Parshat Bechukotai – The World Did Not Come To The End Yet

Parshat Bechukotai 5771 ● Seeing eye to eye with God ● Harav Yitzchak Ginsburgh

A Mayanot Moment- Parshat Bechukotai- Rabbi Levinger

Parshat Bechukotai

Rabbi Machlis: Haftarah of Parshat Bechukotai (Behar-Bechukotai)

Parshat Bechukotai Rabbi Shlomo Odze

Rabbi Trugman Parsha Shiur – Class 28 – Bechukotai

Behar Bechoukotai Shavuot by Rabbi David Bitton

07.05.2013
Behar Bechoukotai Shavuot by Rabbi David Bitton

Bechukotai 5771 – Covenant & Conversation

10.05.2011
16.05.2011
Chief Rabbi Lord Sacks delivers this week’s Covenant & Conversation – Behukotai 5771

There is one aspect of Christianity that Jews, if we are to be honest, must reject, and that Christians, most notably Pope John XXIII, have begun to reject. It is the concept of rejection itself, the idea that Christianity represents G-d’s rejection of the Jewish people, the “old Israel”.

This is known technically as Supersession or Replacement Theology, and it is enshrined in such phrases as the Christian name for the Hebrew Bible, “The Old Testament.” The Old Testament means the testament, or covenant, once in force but no longer. On this view, G-d no longer wants us to serve Him the Jewish way, through the 613 commandments, but a new way, through a New Testament. His old chosen people were the physical descendants of Abraham. His new chosen people are the spiritual descendants of Abraham, in other words, not Jews but Christians.

Thought on the month of Iyar

01.05.2014

Shiurim Rabbi Yosef Chaim Schwab

Rabbi Joshua Bittan Bechukotai

07.05.2014

Partners In Torah Video

http://www.partnersintorah.org brings you Harry’s Video Blog and the always entertaining Harry Rothenberg. One of the laws of charity requires the community to restore a wealthy person who loses his money to his previous level of lifestyle. Why?
Stay tuned for Harry’s weekly video blog where he will be highlighting the weekly Torah portion, a mitzvah, or a Jewish holiday along with a contemporary application and a healthy slice of humor.

Mark Sabbagh WEEKLY Parshat

קריאת התורה הפטרה ומפטיר Torah Reading

Rabbi Minkowicz Weekly Torah Lesson Parsha …

06.05.2014
Rabbi Minkowicz’s Weekly Torah Lesson: A Place Where Life’s Most Difficult Questions Are Answered

Prof. Yaakov Brawer Ph.D. by learntorah.c

07.08.2013

שבועות ל”ג בעומר פרשת אמור Parsha Emor Lag Baomer Shavout Rabbi Weisblum

08.05.2012
Rabbi Moshe P. Weisblum, Phd. Lunch and Learn – Parsha Emor, Lag B’Omer and Shavuot. NEW. In loving Memory and Elui nishmat Menashe ben Reuven ZT”L
הרב ד”ר משה פינחס ויסבלום פרשת אמור, ל”ג בעומר, וחג השבועות. לעילוי נשמת מנשה בן ראובן

 

kollel613

Parashat ….. Netiv Center For Torah Study in Houston Texas

This is the Official Youtube channel of Netiv Center For Torah Study in Houston Texas. It purpose it to teach Universal Torah to the nations. Neitv is a diverse community of individuals from all walks of life dedicated to God and His Torah.

Rabbi Harroch

2014 02 27 Sfas Emes on Parasha …with Reb Aryeh

Rav Sprecher Parashat HaChodesh 5774

24.03.2014


Rabbi Yosef Mizrachi – “Parashat …..”

17.12.2013
Visit Rabbi Yosef Mizrachi Web Site – http://www.divineinformation.com/

Parashat….. with Rabbi Avraham Gaon Highlights BukharianCommunity .com

Parshat … Rabbi Yitzchak Ginsburgh

Harav Ginsburgh’s English Channel

Likutei Torah

The purpose of this channel is to give a quick opportunity for a person that wants to learn the Likutei Torah on the Porsho but does not have the time and energy to do so.

Shlomo Katz Nigun of the Week

Parshat…. – Seeing the Bigger Picture

Dedicated by the Weissberg Family of Chicago, IL in memory of Blima Shoshan Bat Reuvain and Shlomo Issur ben Yehudah Aryeh

Rabbi Yosef Mizrachi – Parshat and more…

15.12.2011
Visit Rabbi Yosef Mizrachi Website – http://www.divineinformation.com/

Rabbi Moshe Weisblum

Daf Yomi Talmud Succah page 6 Gemarrah Succot Rabbi Weisblum דף יומי תלמוד גמרא סוכה ו׳

Rabbi Svirsky

Rabbi Sam Thurgood
Rabbi Milevsky

videos from the YU Torah MiTzion Beit Midrash and Yeshivat Or Chaim

Select Section WEEKLY Parasha Parshat Bechukotai Language : french , SHIURIM & COMMENTARIES

WHATHAPPEN1-kl
Jewish News <><> Simcha Channel <><> Torah Insights <><> Jewish Recipes <><> Jewish Life <><> Das Jüdische leben <><> La Vie Juive <><> Jewish Communities <><> Jewish Culture & Yiddish <><> Jewish History <><> This Day, In Jewish History Tanya Shiurim Shiurim Hayom Yom <><> V I D E O C L I P O F T H E D A Y <><> This week’s Torah Portion

Select Section WEEKLY Parshat Bechukotai  language hebrew,french,english,spanish,german,russian, Machon Meir, CHABAD,The Jewish Woman,YOUTH/TEENS SHIURIM & COMMENTARIES

Rav Yossef Tordjmann présente: Paracha Be’houkotaï

11.05.2014
Cours dédié à la memoire Julie Hanna bat Malka, Nathan ben Eliahou, Yossef ben Nahoum, Yossef ben David, Auguste ben Rahamim Raphael, Ephraim ben Aicha et Zahara bat Kamra ainsi que pour la guérison totale de Ilana Mazal bat Esther, Elon ben Esther,Yaacov ben Rahe, Rivka bat Devorah, Sarah bat Tsipora, Rivka bat Esther, Eliyahou ben Rivka, Rinat bat Hava, Asnat bat Bahïya, Patricia bat Myriam, Yonathan shimshon ben Baco, Odaya Haya bat Vicky Rivka Shila, Antoine ben Emile, Haim Mickael ben Rivka, Makhlouf ben Haya, David ben Rahel, Yehouda ben Rahel, Mike Meyer Haim ben Simha, Touna bat Esther, Esther bat Rahel, Chalom ben Avraham, Haya bat Rahel, Hamous ben Rahel, Eliyahou ben Chlomo, Moche ben Avraham, Rivka bat Esther, Eliyahou ben Rivka, Bilha Braha bat Rahel, Ilana Mazal bat Esther, Elon Esther et Ilan Eliahou ben Yvette Hanna.

VAYKRA BEHOUKOTAI 5773

02.04.2014

La paracha de la semaine : Be’houkotaï. Les commandement a l’infinie…

13.05.2014
La paracha en 5 minutes.
5 minutes sur la paracha de cette semaine Be’houkotaï par le Rav Haim Nisenbaum

Behar-Be’houkotaï : Les fruits d’Israël

Behar-Be’houkotaï : la shmita

Rav Jeremy

Diffusons la Torah

La Paracha Behoukotai commentée par le Rav Amram Levy de Jérusalem

18.05.2011
http://www.chalom-jerusalem.com/parac&#8230;
Comment accéder à la paix.
Né à Marrakech en 1945, le Rav Amram Lévy s’installe en Israël en 1965 où il enteprend des études de MBA à l’Université Hébraique de Jérusalem parallèlement à des etudes de kodech au collel du soir et au Bet Harav Kook.
Il est le rabbin de la communauté Darkei Noam dans le quartier Sanhédria à Jérusalem , enseigne depuis 22 ans au Machon Méïr et dirige le Collel Darkei Noam.

Paracha de la semaine

Paracha …..Rosée de Miel

HEVRAT PINTO Paracha ….

Se renouveler à chaque instant

01.05.2014
348 – Paracha Behar Behoukotai, Le 01 Mai 2014

La paracha Békhoukotaï

Commentaire de la Paracha de la semaine par le rav Ben Soussan.

Rabbanim,++ Rav Dov Roth- Lumbroso++, Chiourim.com

Rabbi Shimon Bar Yohai selon Rabbi Nahman de Breslev

14.05.2014

Le Rav nous repond 45

11.05.2014 Rav TOUITOU

Shiurum Rav TOUITOU

613 TV.

Rav Avraham Kadoch.
Rav Ouri Banon.

Rav Raphael Pinto Paracha ….

HEVRAT PINTO

Behar – Be’houkotaï 5772 – Rav Yossef David Cohen


<h1Be’houkotai 5772 – Rav Haï Barkats

Paracha ….. – http://www.mptorah.net

Cours vidéo : Paracha Emor : La période du Omer, par le Rav Dov Roth-Lumbroso

23.04.2013 Chiourim.com – Institutions Bnei Torah
Paracha Emor : La période du Omer
Copyright Chiourim.com

Behar-Be’houkotaï : Les fruits d’Israël

10.05.2007
Retrouvez l’interview d’un grand Rabbin qui revient sur la Paracha de la semaine. Cette semaine, le Rabbin Mickaël Sultan commente la Paracha “Behar-Be’houkotaï” 10/05/07

PARACHAT….

02.05.2012
TOUT SUR BRESLEV EN VIDEOS SUR http://www.nahmanmeouman.com

Be’houkotai 5772 – Rav Haï Barkats

Limoud Torah Ron Chaya

Peiner, puis faire les Mitsvots avec joie, cela apporte en nous l’amour de D-ieu !

23.03.2014

Rav Ron Chaya et Leava vous présentent ” Peiner, puis faire les Mitsvots avec joie, cela apporte en nous l’amour de D-ieu ! “.

Pour visionner d’autres cours : http://www.leava.fr
Pour s’inscrire à la Newsletter du Rav Chaya :http://eepurl.com/lIlEH
Afin de poser votre question au Rav : http://www.leava.fr/questions-reponse…
Contact : contact@leava.fr

Conférence du Rav Yehouda Ben Ichay sur: Fraternité et Justice Sociale (1/2)

Conférence du Rav Yehouda Ben Ichay sur: Fraternité et Justice Sociale (2/2)

22.09.2011
http://www.chalom-jerusalem.com/frate&#8230;

Dans le cadre du séminaire annuel d’Eloul du Centre Yaïr-Manitou et du Centre Communautaire Francophone Emouna Cheléma , le Rav Yehouda Ben Ichay a donné une conférence sur un sujet d’actualité:
Fraternité et Justice Sociale
Le séminaire est dedie à la mémoire du président du Centre Yaïr Manitou, Mr Gérald Sananès qui l’avait preparé

Pour des raisons techniques la conférence est divisée en deux: la suite est à l’adresse

© Filmé par Denis Kassel pour le site Chalom-Jerusalem.com
Tel 052-886 55 25

La paracha de la semaine: Behar-Beh’oukataï. Decret ? Graver !

12.05.2012
Decret ? Graver !
Voici un commentaire de 5 minutes sur la paracha Behar-Beh’oukataï par le Rav Mendel Nisenbaum.

Rav Ben Ichay רב בן ישי בצרפתית

michkenot yossef

Rav Jeremy  Diffusons la Torah

Dva’h Mal’hout Parachat ….

 19.03.2014

Etudes avec Yaacov Corda

Parachat … Rav TOUITOU

Cour de torah sur la Paracha ….par Avy Allouche, d´après les cours du Rav Corda

Rav Yossef Tordjmann présente: Paracha …..

02.03.2014
Cours dédié à la mémoire de Fortunée Messaouda bat Myriam, Esther bat Messaouda, Victor Haim ben Atou, Martine Aziza bat Yvonne Myriam, Reine bat Haki, Dina bat Diamanté, Gaston Haim Yehouda ben Rina, Moche Dov ben Haziza et Julie Zouira bat Kouika, ainsi que pour la guérison complète du bébé Odaya Haya bat Vicky Rivka Shila, Antoine ben Emile, Haim Mickael ben Rivka, Makhlouf ben Haya, David ben Rahel, Yehouda ben Rahel, Mike Meyer Haim ben Simha, Touna bat Esther, Esther bat Rahel, Chalom ben Avraham, Haya bat Rahel, Hamous ben Rahel, Eliyahou ben Chlomo, Moche ben Avraham et Bilha Braha bat Rahel.

chiourim Rabbanim

Rav Yaacov Corda

Chiourim.com – Institutions Bnei Torah

 

Paracha de la semaine Rav Yehouda Ben Ichay de la Communauté Emouna Cheléma à Jérusalem

5 minutes sur la paracha de cette semaine par le Rav Messod Touboul.

Rabbanim Torah Box

Institutions à la mémoire des Tzaddikim Rabbi Haïm et Rabbi Moche aaron Pinto Zatsal

Rav Raphael Pinto

PARACHA DE LA SEMAINE 5774

Torah-Box.com Rabbanim

PARACHA DE LA SEMAINE

Paracha de la semaine : Rabbanim …

rav benchetrit. la vie et la mort

07.06.2013
Call thora vous propose un grand nombre de cours dans tous les domaines…
comme des cours du Rav Benchetrit, du Rav Garcia et bien d’autre encore

Réfléchis, Arrêtes de courir et Prends du recul !

22.04.2011
Nous sommes fin de Paracha Chémini et la Torah nous dit de ne pas détruire notre âme avec la nourriture. Intéressant, la Torah ne parle pas d’hygiène du corps mais d’hygiène de l’âme. La nourriture non cacher ferme les portes de la compréhension et de la sensibilité. La religion juive authentique est impossible en dehors du respect de la cacherout. ‘Car je suis Hachem qui vous fait monter de la terre de Mitsraim (lieu des limites) pour devenir votre D., vous deviendrez Saint car je suis Saint, cous livre le verset. Nos sages remarquent que c’est la première fois que nous parlons de MONTÉE d’Egypte et non de sortie. Ah, qu’ils sont sages nos sages ! Rien ne leur échappe! Pourquoi la Cacherout bénéficie-t-elle d’un rappel plus fort que toutes les autres Mitsvot ?

hassidout

La paracha de la semaine … Rabbin Joseph Abittan

La paracha de la semaine … Rabbin Joseph Abittan

La paracha de la semaine … Machon Oran

Torahnet

KAATE MAR

Touche pas a SA Terre! -Paracha Behoukotai-12 Mai 2014

 

Parachat de la semaine …. Chalom Jerusalem….

Le Rav Yehouda Ben Ichay de la Communauté Emouna Chéléma à Jérusalem nous explique le commentaire du Rav Munk dans La Voix de la Thora sur le verset Vayikra XI, 42 de notre paracha: Chemini שמיני

Vous pouvez vous procurer en ligne les livres La Voix de la Torah du Rav Elie Munk par ce lien http://www.amazon.fr/gp/search?ie=UTF&#8230;

© Filmé et mis en ligne par Denis Kassel
Tél 052-886 55 25

Grand Rabbin Gilles Bernheim

04.03.2014

Grand Rabbin Gilles Bernheim / Parasha ….
Radio Shalom
4 mars 2014

1-frenchparacha

Select Section WEEKLY Parasha Parshat Bechukotai Language: spanish, Português SHIURIM & COMMENTARIES

WHATHAPPEN1-kl
Jewish News <><> Simcha Channel <><> Torah Insights <><> Jewish Recipes <><> Jewish Life <><> Das Jüdische leben <><> La Vie Juive <><> Jewish Communities <><> Jewish Culture & Yiddish <><> Jewish History <><> This Day, In Jewish History Tanya Shiurim Shiurim Hayom Yom <><> V I D E O C L I P O F T H E D A Y <><> This week’s Torah Portion

Select Section WEEKLY Parshat Bechukotai  language hebrew,french,english,spanish,german,russian, Machon Meir, CHABAD,The Jewish Woman,YOUTH/TEENS SHIURIM & COMMENTARIES

Parashat Bejukotay

20.05.2008
descripcion del rabino Alfredo Goldschmdit

El Rey y el Pájaro – Bejukotai

15.05.2011
¿Cuál es el regalo más valioso que Di-s nos da?

Mensaje de Parshat Bejukotai compartido por Bentzy Shemtov.

http://www.facebook.com/pages/Rambam-&#8230;

RABINO ITAY MEUSHAR – PARASHA BEJUKOTAI

18.05.2011

Parashat Behar-Bejukotai con el Rabino Iona Blickstein

06.05.2010

¿UNA O LA?

06.05.2010
Mensaje de Parashat Behar – Bejukotái,
Rabino Yosef Slavin,
Jabad Lubavitch,
Caracas, Venezuela

Moshe shneur

videos with various things from Moshe Shneur Blum,one tamim(lubavitcher boy)from mexico,as contains messages from the inner part of the torah,the chasidut ,to everyone,songs and more

Parashot Behar, Parashot Behar y Bejukotai

Rabbanim:Rabino Alfredo Goldschmidt and more …

Comentario Parashat Behar Bejukotay 5773 – Rabino Pablo Gabe Kehilá de Córdoba

Centro Unión Israelita

Parashat Bejukotai

01.01.2010
Comentario de la Parashá de la semana por el Rabino David Tabachnik, director de los Institutos Ariel de Jerusalén
22/05/08

Parashat …..Shavei Israel

Clase de Torá, sobre la parashá de la semana Behar. Brindada por el Rabino Nissán Ben Avraham, descendiente de chuetas que retornó al judaísmo y se desempeña hoy día como enviado de Shavei Israel en España. Para más información sobre las actividades de Shavei Israel http://www.shavei.org, blog para Bnei Anusim http://www.casa-anusim.org

KolIsrael.TV Comunidad de Torah

Parashat…..Rabino David Tabachnik

Comentario de la parashá de la semana por el Rabino David Tabachnik, director de los Institutos Ariel.

PARASHAT BEJUKOTAI – CARA A CARA FRENTE A DIOS

18.05.2011
Mensaje Semanal del Rabino Ginsburgh del Instituto Gal Einai para la Parashat BEJUKOTAI 5771 EN INGLÉS, CON SUBTITULOS EN CASTELLANO
ver traducción completa en
http://www.dimensiones.org/canales/vi&#8230;
Los sabios interpretan esto como “Caminaré junto a ti en el Gan Eden [el paraíso]”. No sólo en el Templo. En el futuro te tomare de la mano y caminaremos juntos y seremos como compañeros, como un par de personas caminando juntos. Así será cómo caminaré con cada judío, con cada alma.

¿Qué significa esto? Significa un cierto estado de igualdad, a la misma altura de Hashem, y entonces, cuando camine junto a Hashem, así como Él es erguido, así estaré erguido. Esa es una señal de la manera en que estaremos unificados con HaKadosh Baruj hu.

Y por eso siempre leemos la parashá de esta semana, Bejukotái, durante Sefirat HaOmer. Y de hecho, Bejukotái alude al día más importante de Sefirat HaOmer que es לג בעמר “lag baOmer”, pues es la porción de la Torá número 33 desde el inicio de la Torá, y las primeras dos palabras de Bejukotái equivalen en su guematria a 561 que es la suma de todos los números del 1 al 33, y el primer versículo de Bejukotái contiene 33 letras. Así que hay 3 veces, existe una triple alusión, una prueba triple, de que está parashá alude al número 33.

Una vez más, es la porción número 33 de la Torá, sus primeras dos palabras, que son el nombre de la parashá, Im Bejukotái , אם בחקתי , es el triangulo de 33, es decir, la suma de todos los números del 1 al 33. Y cuando contamos la sefirát haomer desde Haiom iom ejad , hoy es un d í a (de la cuenta del omer) y al día siguiente no decimos hoy es el segundo día, decimos son dos días, porque es un proceso sumatorio. Después decimos son tres días del omer, así que en realidad estamos añadiendo 1 más 2 más…etc., y cuando llegamos a 33, ya hemos contado 561 días que equivalen exactamente a ” im Bejukotái “. Y por último, el propio verso primero de Bejukotái tiene 33 letras.

Así que una vez más, esta porción de la Torá, éste el día más elevado de la sefirat haomer , que es lag baomer y sobre sefirat haomer los sabios nos dicen que justamente en esta mitzvá, se nos enseña que debemos decirla erguidos, debemos ponernos de pie. Y todas las demás mitzvot de la Torá en que debemos bendecir de pie, erectos, eso se deriva o proviene de la sefirat haomer , pues está dicho: מהחל חרמש בקמה , ” meajel jermesh bakama “, “levanta la hoz por encima [de las espigas]. No digas ” bakamá ” (por sobre) sino ” bakomá” “erguido”. El Omer es la primera cosecha de la cebada, se corta levantando fardos de cebada, ” bakamá “. Y de esta palabra los sabios nos dicen que tenemos que contar el Omer todas las noches de pie, erguidos. Esta es una kavaná (intención) muy importante. Cuando contamos el Omer todos los días, tratar de pararnos lo más erguidos posible y recordar que este hecho de estar de pie en la cuenta del omer es el secreto de ” vaolej etjem komemiut “, “te llevaré con la cabeza en alto (erguido)”, que en hebreo es la misma raíz, la misma palabra. Y como dijimos, el significado de esto es ir junto con Dios, estar iguales con Dios. Dios está a mi derecha y también “ojo con ojo”, cara a cara, ante mí como cuando estemos en el tercer Templo.

https://www.youtube.com/channel/UCZkWTL_XPeKkJ1SloWxboQA

Parashat… Rav Rony Gurwicz

Parashat Behar Rabbanim

Parashat Behar-Bejukotai con el Rabino Iona Blickstein

Parashat……….. – Shiur Rab David Perets

Parashat …….

 Rabino Alfredo Goldschmdit

Parasha …. segunda parte Rabino Moshe Abravanel

Rab Yacar: Tora HD (Periodismo Kosher)

PARASHAT…..

  20.06.2012

Mensaje del Rabino Itzjak Ginsburgh para la parashá …
GAL EINAI EN ESPAñOL http://www.dimensiones.org info@galeinai.org
http://www.galeinai.tv http://www.radio.galeinai.tv
Hay algo muy especial con respecto a los mandamientos, acerca del concepto de ordenar, mandar. Ordenar, en primer lugar implica reinado, ¿Quién da órdenes, quien manda? El rey, un rey ordena. Entonces, el hecho que toda la Torá sea un libro de preceptos, quiere decir que todo su propósito es el de revelar, manifestar el reino de Dios en la tierra, que Hashem Hu Hamelej, que Dios es el Rey, Él ordena y nosotros cumplimos, lo que Él ordena nosotros lo hacemos.

שיעור שבועי בשעה שהקדימו

Parshat …Harav Yitzchak Ginsburgh

21.03.2012
Video Mensaje Semanal del Rabino Itzjak Ginsburgh shlita
desde Israel
http://www.dimensiones.org

Parashat…  Harav Yitzchak Ginsburgh

Parashat…  Rabino Alfredo Goldschmdit

Parasha Rabbanim, Rav Bracha

Parashat de la semana Rabino Moshe abravanel – A forma certa de estudar Torá

Parashat Rabino Iona Blicktein

1-spanishparasha

1-porutgeehparasha

Parashá

The Jewish Woman Select Section WEEKLY Parasha Parshat Bechukotai Language : english, hebrew SHIURIM & COMMENTARIES

WHATHAPPEN1-kl
Jewish News <><> Simcha Channel <><> Torah Insights <><> Jewish Recipes <><> Jewish Life <><> Das Jüdische leben <><> La Vie Juive <><> Jewish Communities <><> Jewish Culture & Yiddish <><> Jewish History <><> This Day, In Jewish History Tanya Shiurim Shiurim Hayom Yom <><> V I D E O C L I P O F T H E D A Y <><> This week’s Torah Portion

שבתאים, חסידים ומתנגדים והנהגת הקהילה היהודית במאה ה-18

03.01.2013
שבתאים, חסידים ומתנגדים וגבולות האחריות של הנהגת הקהילה היהודית במאה ה-18
פרופ’ רחל אליאור, האוניברסיטה העברית בירושלים

30/12/2012

תקציר הרצאה
ההרצאה תעסוק בנסיבות ההיסטוריות המשבריות שהביאו לצמיחת השבתאות בשליש האחרון של המאה השבע-עשרה, ולצמיחת החסידות בשליש השני של המאה השמונה-עשרה ובמקומה המכריע של הקבלה המשיחית בהתפשטות תנועות אלה. הדיון יכלול הערכה חדשה על יחסי שבתאים ומתנגדים לאור המשיחיות הקבלית השבתאית והארה חדשה על יחסי חסידים ומתנגדים לאור החשד בשבתאות שהטיחו המתנגדים המחרימים בחסידים המוחרמים. עוד תוצע זווית ראייה חדשה על המניעים שעמדו מאחורי החרמות שהטילה ההנהגה הרבנית הנודעת בשם מתנגדים, על חוגי המקובלים-השבתאים והחסידים במאה השמונה-עשרה.
ההרצאה תעסוק בבעש”ט ובבני דורו שעמדו במוקד המחלוקת במאה השמונה-עשרה: ברוכיה רוסו, ר’ נחמיה חיון, ר’ לייב פרוסניץ, ר’ יהונתן אייבשיץ, ר’ יעקב יהושע פאלק, ר’ יעקב עמדן, ר’ חיים רפפורט, יעקב פראנק ומנהיגי ועד ארבע ארצות ר’ יצחק מביאלי, ר’ אברהם יוסקעס מליסא, ר’ אברהם הכהן מזאמושט וברוך בן דוד מביאלי

אשת חיל

ערוץ וידאו לנשים חרידיות – שיעורי תורה לצפייה ולהורדה, שיחות וראיונון עם נשים מיוחדות בעלות מקצוע , טיפים חשובים ושימושיים לכל אחת, שווה להכנס ולהתרשם…

Select Section WEEKLY Parshat Bechukotai  language hebrew,french,english,spanish,german,russian, Machon Meir, CHABAD,The Jewish Woman,YOUTH/TEENS SHIURIM & COMMENTARIES

jwomanparasha

7- Rabbanit Yehoshua

24JEWISH The Jewish Woman, Parshat Hashavuah, Rabbanim, Rabbanit , Rebbetzin, languages english, hebrew, french SHIURIM & COMMENTARIES

Back to Home Page

ל”ג בעומר: רשב”י ור’ מאיר By: Rav Yechezkel Yakovson

Parashah Bechukotai Arachin and the End of Sefer Vayikra? By: Rav Yamin Goldsmith

Thoughts on Parashat Bechukotai – Adina Fredman

13.05.2014
Adina Fredman shares her insights on Parashat Bechukotai.

Online Shabbat Behar-Bechukotai with Ketzirah (OneShul)

07.05.2013
Lead by Ketzirah, with music by Holy Taya. Poetry & Prayers by Ketzirah, Barbara Monda, Rami Shapiro.

Parshat Bechukotai: Consequences of Complacency

Parshat Bechukotai: Blessings from G-d

14.05.2009
Available on naaleh.com at: http://www.naaleh.com/viewclass/2010/&#8230;

In this Torah shiur (class) on Parshat Behar-Bechukotai, Mrs. Chana Prero delves into
the commentaries on the parsha in a clear and simple manner.  This class does not assume any
prior knowledge of Hebrew. This
Torah class is available online in streaming video and for download in
mp3 and ipod video formats.
Mehr anzeigen

Behar/Bechukotai (At the Mountain/My Statutes) Leviticus 25:1-27:34

02.05.2013
An Orthodox Jewish commentary on the Torah portion Behar/Bechukotai.

Torah Tidbit- Behar Bechukotai- 5.18.12

Parshat Behar & Bechukotai: Deepening the Relationship

13.05.2009
Available on naaleh.com at: http://www.naaleh.com/viewclass/2007/&#8230;

In this shiur (Torah class) on parshiyot Behar and Bechukotai, Mrs. Shira Smiles points out that parshat Behar begins with the mitzvah of shemitah, and then discusses interpersonal relations specifically in the area of monetary help for individuals.  Mrs. Smiles explains why these particular topics are found in Sefer Vayikra, which is commonly known as Torat HaKohanim, laws applicabel to kohanim.  This Torah class is available online in streaming video and for download in mp3 and ipod video formats

The Van Leer Jerusalem Institute – מכון ון ליר בירושלים·

Rosner’s Torah-Talk: Parashat Behar-Bechukotai with Rabbi Asher Lopatin

02.05.2013
Shmuel Rosner talks with Rabba Asher Lopatin about this week’s Torah Portion, Behar-Bechukotai. Visit JewishJournal.com/rosnersdomain for more information.

Covenant Considered Parshat Behar – Bechukosai

parshat behar bechukotai

01.05.2013
2 minutes of devar tora by ulpanat Orot’s girls

Thoughts on Parashat  …

How is doing a voluntary mitzvah like wearing a snazzy outfit? Parshat …. Rabbi Ari Strulowitz

Parshat Vayikra opens the third book of Torah by outlining korban, burnt offerings. Rabbi Ari Strulowitz of Midwest NCSY, interprets the wording of the second verse: “a man from AMONG you brings a sacrifice.”
While some mitzvot are must-do’s but many others are voluntary, and so perhaps this sacrifice is a voluntary one. Why does this matter? Find out!

שיעור דבר מלכות לנשים, פרשת

אשת חיל אתר נשים http://lenashim.org/
שיעור דבר מלכות, פרשת ויקרא – מתוך שיחות קודש של הרבי מלך המשיח שליט”א,
מוסרת חיה ברכה שאול.

הרבנית אהובה ארד- פרשת

הצפייה לנשים בלבד!!

להזמנת שיעורים/הפרשות חלה/סעודת אמנים /נסיעות לקברות צדיקים בארץ ונסיעות לאומן-ניתן להיכנס לאתר הרשמי של הרבנית

http://www.ahuva.co.il בטל’ 054-5757471

ובפייסבוק.

פרשה בשניים

13.10.2013
פרוייקט ייחודי של עין פרת – המדרשה באלון בשיתוף עם ynet יהדות, במסגרתו מסבים בכל שבוע שני אישים המלמדים במדרשת עין פרת באלון, סביב מחשבות אודות הפרשה, בזוויות שונות ומעניינות.
דרך נעימה ומרעננת להיכנס אל תוך השבת

A Mayanot Moment – Parashat  – Rebetzin Hendel

Questions and Answers for Today’s Jewish Woman

08.02.2009
Available on naaleh.com at: http://www.naaleh.com/viewclass/1773/&#8230;

In this Torah shiur (class) addressing with the
challenges of contemporary Jewish women, Rebbetzin Tziporah Heller
answers real questions that have been sent in from Naaleh students all
over the world  This class discusses prayer, the challenges of blended families, women’s role in Judaism, dealing with chronic illness, and other relevant
topics of the day.  This Torah class is available online in streaming video and for download in mp3 and ipod video formats.

Parshat…. Naaleh.com

Naaleh.com Free Online Torah Video Classes

Na’aleh offers unique features and services which together form a comprehensive learning program for the motivated Jewish adult:

1. FREE online Torah classes.

2. All Na’aleh Torah Online classes are available in streaming video as well as mp3 and ipod video download.

3. ONGOING CLASS SERIES, not just individual classes. This allows members to explore a topic in-depth over an extended period of time, a structure similar to that of a yeshiva or seminary.

4. WORLD RENOWNED TEACHERS from great Yeshivas and Seminaries.

5. FORUMS where students and teachers discuss Torah topics and connect with each other to form a supportive network of people committed to Torah ideals. Separate forums for men and women.

הרבנית אהובה ארד

הצפייה לנשים בלבד!!
שיעור על פרשת “בא” מפי הרבנית אהובה ארד שתחי’
לשיעורים נוספים http://www.ahuva.co.il .

בואי והצטרפי אלינו למסע רוחני ומיוחד עם הרבה שמחה, אהבה ותפילה.
לכל קברות הצדיקים באוקראינה-
רבי נחמן מאומן, הבעל שם טוב הקדוש, רבי נתן, רבי לוי יצחק מברדיצ’ב, רבי אברהם בר ברוך,
רבי שמשון ברסקי, בעל התניא, גן סופיה ועוד..
ביחד במסע נעשה הפרשות חלה, סעודות אמנים, שיעורי תורה, סדנאות התבודדות ומסיבות ריקודים וטקס חינה לרווקות!!!
והכל במחירים הכל זולים בארץ!!אוכל כשר!! ותנאים מעולים!!
התקשרי עכשיו לברר על הנסיעה הקרובה ובעז”ה תראי ניסים וישועות!!

Rabbanit Iris Tomer Devorah: Mishneah Torah LaRambam Walking in His Ways HEBREW 2012 02 21

20.02.2014

Rabbanit Yehoshua Rabbanit Batia Yehoshua’s weekly shiur in Queens, NY.

Two minute Torah

11.03.2014

Good and Evil: Understanding our Choices

03.09.2013
Right and wrong, good and evil; they are all clear cut examples of choices. But as Rachael explains, life is not always a choice between two options.

Rachael’s Centre for Torah, Mussar and Ethics is a not for profit, charitable organization that focuses on sharing and applying Jewish wisdom from a woman’s perspective.
Dr. Rachael Turkienicz, our founder and executive director, has developed a unique approach to revealing these ancient truths in the context of a modern world. Rachael holds a Ph.D. in Talmudic and Midrashic Studies from Brandeis University. Currently she is a Professor at York University in both of its Education and Jewish Studies faculties. Rachael is an influential and needed woman’s voice within Judaism today.
Rachael’s Centre in Toronto and rachaelscentre.org are pluralistic, community based, unaffiliated and open to people of all backgrounds. The core of the Centre and its programmes is the wisdom of Jewish text presented through a female lens. Rachael’s Centre also offers programmes and courses on the interior moral and life systems of Mussar (Jewish ethics).

YOUTH/TEEN Select Section WEEKLY Parasha Parshat Bechukotai Language : english, french SHIURIM & COMMENTARIES

WHATHAPPEN1-kl
Jewish News <><> Simcha Channel <><> Torah Insights <><> Jewish Recipes <><> Jewish Life <><> Das Jüdische leben <><> La Vie Juive <><> Jewish Communities <><> Jewish Culture & Yiddish <><> Jewish History <><> This Day, In Jewish History Tanya Shiurim Shiurim Hayom Yom <><> V I D E O C L I P O F T H E D A Y <><> This week’s Torah Portion

CTeen NYC Shabbaton 2014

 04.03.2014

An incredible weekend with an incredible group of teens! We met up with 1000+ CTeens from around the world — France, England, Australia and Israel, just to name a few. Featuring Havdalah in Times Square with British singer-songwriter Alex Clare. – created athttp://animoto.com

Select Section WEEKLY Parshat Bechukotai  language hebrew,french,english,spanish,german,russian, Machon Meir, CHABAD,The Jewish Woman,YOUTH/TEENS SHIURIM & COMMENTARIES

Parshat Bechukotai: What Happens When We Break The Covenant

07.03.2010
http://www.g-dcast.com/bechukotai
Download the Curriculum: http://www.g-dcast.com/bechukotai-les&#8230;

You probably already know that the Torah isn’t all rainbows and angels. Mirroring the angry tone of this week’s Torah story, G-dcast gets kinda dark and cranky for a change. Jeremiah Lockwood sets the scene with moody guitars and a voice that draws you in…to vengeance.

This is Episode 33 of the weekly Torah cartoon from G-dcast.com. Each week, a different storyteller – some musical, some poetic, some just straight-up, tell the story of the current Torah portion…and then we animate it!

Nissan/Yar: Un enfant qui devient Bar Mitswa et le Omer.

29.04.2014
Rav Ouri Banon qui repond a cette question selon l’avis de notre Maitre,Rabenou Ovadia Yossef Zatsal.
Un enfant qui devient Bar Mitswa pendant le Omer,pourra t’il compter avec la bénédiction?

La Paracha avec Boubach saison 2 !!

 

Une nouvelle émission de 613TV qui vous propose 15 minutes de Thora avec une parole de Thora sur la paracha,une loi de Chabbat et une merveilleuse histoire.
Ce pack vous est offert pour embellir votre table de Chabbat.

La paracha #29 : Bear – Be’houlotaï

28.04.2013
Une année sabbatique une fois tous les 7 ans, plus une autre deux fois par siècle. Voilà un concept que n’auraient pas renié nos amis corses !

Pour la guérison de Ra’hel bat Traina et Maayane Aviva bat Yael

http://www.roseedemiel.fr/2013/04/28/&#8230;

Paracha …..Rosée de Miel

WEEKLY TORAH FOR KIDS: Parshat Bechukotai

Iyar 14, 5774 · May 14, 2014
To Give – To Make Holy

“Five!” shouted out Mr. Grosbaum, who sat at the far end of the synagogue. “Ten!” came the voice of Mr. Shusterman from the other side of the room. “Fifteen!” said another.

“What are they doing?” Ralph asked his cousin, David. “Well,” said David, ‘every week they auction off the right to be called up to the Torah for the last AliyahMaftir, and they sell it to the highest bidder. “But what will they do with the money?” asked Ralph, who was staying at David for the weekend and was not familiar with this practice.

“Ah, they will spend the money on the synagogue,” replied David, adding, “they will buy new chairs, or paint the walls in the cloakroom, all sorts of good things.”

“That sounds like a very clever idea,” said Ralph. “The guy gets the Aliyah he wants, and the synagogue gets the money it needs.”

“Yes,” said David, “That is the basic idea – but people are happy to donate money, it is really just a way of doing it, like an excuse.”

“For sure,” said Ralph. “In fact, I was reading this week’s Torah portion and it was talking about how people would donate money in the time of the Temple.”

“Really? That’s interesting, how did they do it?”

‘Well in those days if a man wanted to make a donation to the Temple there were a few ways of doing it. One of the ways the Torah talks about was for a man to give his own “worth.” So if, for instance, a man would say, “I want to give my worth to G-d,” then there would be a set price for a man of his age. If he wanted to give his wife’s “worth”, then there would be a different price. Each type of person had a different “worth,” and depending on what or who a man chose to donate, that is how much he gave….”

“So how much am I worth?” asked David.

“I can’t remember,” replied Ralph, honestly. Then he added, “did you know the word for donation in the Torah is Makdish, which means ‘to separate’ and also means ‘to make holy’? So when a man separated his money for a G-dly purpose he was then making his money holy.”

“Sounds good!” said David, “I wonder if we could convince the members of our synagogue to give themselves away,” he laughed.

“65, once! 65, twice! 65, three times!” The Gabbai closed the auction to the highest bidder.

“I see, so that man who bought it will be called up to the Torah for Maftir,” said Ralph watching in interest. Then he said, thoughtfully, “I can’t imagine them doing it in my synagogue.”

“Never mind,” said David. ‘I’m sure they give heaps of donations in other ways.”

Then, suddenly, everyone in the synagogue began laughing and smiling. “What’s happened?” asked Ralph. “Why are they laughing?” David looked at the crowd of men round Mr. Grosbaum and Mr. Shusterman. Then he understood.

“Mr. Shusterman bought the Aliyah, but he gave it to Mr. Grosbaum who was bidding against him!”

“Wow,” said Ralph, “that shows all they really wanted to do was to do a good deed. I suppose the main thing is that people find it in their hearts to donate to a holy cause – how it is done is a detail.”

JewishKids.org Update

Iyar 11, 5774 · May 11, 2014
One Week to Lag Ba’Omer!

 

Hey Kids,Get your posters ready, and start the preparations… because Lag Ba’Omer is just one week away!Next Sunday, May 18, is traditionally celebrated as a day of bonfires, field outings, and Jewish unity parades! Be sure to read the story and find the Lag Ba’Omer event closest to you. Let’s make this the best Lag Ba’Omer celebration ever!Your Friends @ JewishKids.org

 

This Week’s Features

The Story of Lag Ba’Omer

A 60-Second Clip

The Mitzvah ATM is about to dispense the Torah in honor of the holiday of Shavuot. One snag, though: It wants trustworthy guarantors…

Watch Watch (1:14)

Watch talks of the Lubavitcher Rebbe on Lag B’Omer and vintage footage of the Rebbe participating in the grand Lag B’Omer parades.

 

Chabad.org, OU.org , Machon Meir , and more… WEEKLY Parasha Parshat Bechukotai, Language : english,SHIURIM & COMMENTARIES

WHATHAPPEN1-kl
Jewish News <><> Simcha Channel <><> Torah Insights <><> Jewish Recipes <><> Jewish Life <><> Das Jüdische leben <><> La Vie Juive <><> Jewish Communities <><> Jewish Culture & Yiddish <><> Jewish History <><> This Day, In Jewish History Tanya Shiurim Shiurim Hayom Yom <><> V I D E O C L I P O F T H E D A Y <><> This week’s Torah Portion24JEWISH Jewish Holidays
    Lag B´Omer    latest shiurim english, hebrew and more…

 

Select Section WEEKLY Parshat Bechukotai  language hebrew,french,english,spanish,german,russian, Machon Meir, CHABAD,The Jewish Woman,YOUTH/TEENS SHIURIM & COMMENTARIES

 

Bechukotai-kl

Machon Meir

Parshat Pekudei (10/03/10)  Machon MeirMachon Meir  ENGLISH  :MeirTV English


For over 35 years, Machon Meir has become known throughout Israel as the place to get a deeper understanding what it truly means to be a member of the Jewish people. It has also become the landing point for many new immigrants from all over the world because of the institute’s encouragement of living in the Land of Israel. Machon Meir has also created a strategy to distribute Torah worldwide through their media channel, Arutz Meir. Since it began, Arutz Meir has debuted a range of television series and archived over 25,000 classes which are constantly being updated and viewed daily throughout the world in 5 different languages. With a variety of topics and discussions led by renowned Jewish scholars, our viewers will surely find a class that will create sparks of inspiration. Whether you are looking to connect to your Jewish heritage or you are simply seeking out answers, we exist to imbue the words of Torah and engage our viewers with real and meaningful

Paracha Pekoude (01/03/11)  Machon MeirMachon Meir  FRENCH Rav: Rav David Partouche

  Machon MeirMachon Meir   MeirTvRussian

“За чашкой чая”
Беседа в тёплой, неформальной обстановке о том,
как современный интеллигентный слушатель воспринимает нашу традицию.
В передаче мы попробуем получить ответы на непростые вопросы,
которые еврейский народ задаёт уже не первое тысячелетие.
Присоединяйтесь, приходите к нам на чашечку чая.
Не стесняйтесь, чувствуйте себя как дома!
Из цикла передач “За Чашкой Чая” 96-го канала из Иерусалима.
Наша Традиция на вашем языке!

  Machon MeirMachon Meir   ESPAÑOL MeirTvSpanish
Por más de 35 años, Machon Meir ha dado a conocer a través de Israel como el lugar para obtener una comprensión más profunda lo que realmente significa ser un miembro del pueblo judío. También se ha convertido en el punto de aterrizaje para muchos nuevos inmigrantes de todas partes del mundo, porque de aliento de la vida en la Tierra de Israel del instituto. Majón Meir también ha creado una estrategia para distribuir la Torá en todo el mundo a través de su canal de medios, Arutz Meir. Desde sus inicios, Arutz Meir ha estrenado una serie de series de televisión y archivado más de 25.000 clases que constantemente se están actualizando y ver todos los días en todo el mundo en 5 idiomas diferentes. Con una variedad de temas y discusiones dirigidas por renombrados eruditos judíos, nuestros televidentes seguramente encontrará una clase que va a crear chispas de inspiración.

  Machon MeirMachon Meir   עברית    Rabbi Dov Bigon

 

Bechukotai-kl

24JEWISH Rabbi Gordon Class: Daily Parshah Class

oushabbat

24JEWISH Parshat Hashavuah, Rabbanim, rav Reuben Ebrahimoff , language english, SHIURIM & COMMENTARIES

 

Select Section WEEKLY Parasha Parshat Bechukotai Language : MULTI-LANGUAGES, SHIURIM & COMMENTARIES

WHATHAPPEN1-kl
Jewish News <><> Simcha Channel <><> Torah Insights <><> Jewish Recipes <><> Jewish Life <><> Das Jüdische leben <><> La Vie Juive <><> Jewish Communities <><> Jewish Culture & Yiddish <><> Jewish History <><> This Day, In Jewish History Tanya Shiurim Shiurim Hayom Yom <><> V I D E O C L I P O F T H E D A Y <><> This week’s Torah Portion

Select Section WEEKLY Parshat Bechukotai  language hebrew,french,english,spanish,german,russian, Machon Meir, CHABAD,The Jewish Woman,YOUTH/TEENS SHIURIM & COMMENTARIES